Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Hudba nasich velikanu

Spolek Náš Martinů ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Polička Vás zve na komponovaný pořad věnovaný dílům B. Martinů a A. Dvořáka pro housle a klavír.

Čtvrtek 29. června od 18.00 hod. v hudebním sálku muzea

Komponovaný pořad bude věnován vybraným skladbám Bohuslava Martinů: Sonatina (H.262) a Intermezzo (H.261) a Antonína Dvořáka: Sonatina (op.100).

Akce bude mít dvě části – nejprve doc. Monika Holá bude mít přednášku k těmto třem skladbám a jejich autorům a po přestávce skladby uslyšíme v podání Miriam Kašparové – housle a Petra Jiříčka – klavír.

Doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. pracuje jako vedoucí katedry hudebních a humanitních věd Hudební fakulty JAMU a také jako muzikoložka Centra Bohuslava Martinů Městského muzea a galerie Polička.

Miriam Kašparová (2007) hraje na housle od svých pěti let. Je studentkou poličského gymnázia a absolventkou zdejší ZUŠ Bohuslava Martinů. V současnosti navštěvuje Soukromou základní uměleckou školu, o.p.s. v Litomyšli u Anny Rychnovské a soukromé hodiny na pardubické konzervatoři u MgA. Víta Chudého.

Litomyšlský rodák Petr Jiříček (1980) je absolventem pardubické konzervatoře (hra na varhany) a Univerzity Hradec Králové (sbormistrovství chrámové hudby u PaedDr. Dany Ludvíčkové a hra na varhany u doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.). V současnosti působí jako regenschori v litomyšlském proboštství, zároveň je učitelem varhan a klavíru a zástupcem ředitelky v ZUŠ Bedřicha Smetany a také korepetitorem v Soukromé ZUŠ, o.p.s. v Litomyšli.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti