Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

DSC_3491a DSC_3531 DSC_3634

V sobotu 16. dubna 2011 proběhlo v poličské barokní radnici slavnostní zahájení nové sezóny v galerijních expozicích s názvem Radnice známá, ale nepoznaná.

Na návštěvníky čekal bohatý program, v jehož rámci měli možnost prozkoumat známá i méně známá zákoutí poličské radnice a prohlédnout si skvosty galerijních sbírek. Akce navázala na úspěšný loňský rok a letos se tak uskutečnil již její druhý ročník.

I tentokrát byly pro zájemce připraveny po celé sobotní odpoledne a část večera speciální prohlídky po expozicích starého umění, jimiž je mistrně provedli postavy z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost seznámit se s jejich poutavými příběhy a navrátit se tak do časů dávno minulých.

I v letošním roce je hned v prvním a druhém sále přivítali renesančně odění šlechtici z rodu Hohenemsů. Svůj životní příběh jim přiblížil samotný Jakub Hannibal I. se svou chotí Hortensií a rovněž jejich syn Kašpar, jenž si trpce postěžoval na trampoty se svým nezdárným synem.

V dalším sále se již návštěvníci přenesli do doby novější, do 19. století, kde se jim ohnivě rozpovídal o svém uměleckém talentu a osudech sochař a poličský rodák Vojtěch Eduard Šaff. Nově  oproti loňskému roku vystoupil malíř Antonín Machek, jenž přiblížil svůj nelehký úděl portrétisty měšťanů. Posledním místem, kam návštěvníci zavítali v rámci oživených prohlídek, byla kaple sv. Františka Xaverského, kde na ně již čekal děkan Karel Nepauer, jenž jim přiblížil nejen historii samotné kaple, kterou sám vysvětil, ale rozpovídal se i o „zlatém věku města“, tj. 18. století, kdy Polička procházela obdobím největšího hospodářského a uměleckého rozmachu.

V expozici moderního umění ve druhém patře radnice čekal i letos na zájemce speciální výtvarný program, v jehož rámci měli především malí návštěvníci možnost seznámit se prostřednictvím drobných tvořivých úkolů s vystavujícími autory a samotnými díly.  Čekalo na ně celkem 11 úkolů, po jejichž absolvování získali drobnou odměnu z truhly od Julietty, ústřední postavy stejnojmenné opery Bohuslava Martinů. Pro dospělé byly připraveny speciální tištěné průvodce s medailonky o životě a tvorbě  vybraných umělců, s jejichž pomocí si mohli sami expozici projít.

Ani letos nechyběla možnost prohlédnout si se znalcem kolekci grafických listů významných grafiků Jiřího a Vladimíra Šindlera, Bořivoje Borovského či Ludmily Jandové, běžně po celý rok nepřístupnou v galerijním depozitáři.

Vedle oživených prohlídek snad největší ohlas vzbudily zpřístupněné části poličské radnice, kam se návštěvníci během roku běžně nedostanou. Možnosti vystoupat až do nejvyšších míst radnice - do radniční věže - využilo několik desítek návštěvníků. Zde si mohli prohlédnout nádherný hodinový stroj. Ti odvážnější rovněž sestoupili po žebříku do jinak nepřístupné komory nad gotickou kaplí.

Více fotografií naleznete v sekci "Fotogalerie"


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti