Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Drobná výstava Mamut a jeho lovci, která byla k vidění na chodbě Centra Bohuslava Martinů od 1. do 24. dubna, představila výtvarné práce dětí a žáků, kteří zavítali na výstavu Šaty dělaj´ pračlověka a své zážitky a představy o životě lovců mamutů výtvarně ztvárnili. Celkem bylo do soutěže přijato 293 kreseb, maleb a prostorových objektů, ze kterých byly v závěru měsíce vybrány a oceněny ty nejzdařilejší. Do soutěže se zapojily nejen děti místních mateřských a základních škol, ale také žáci ze vzdálenějších měst a obcí.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Kategorie A: 1. místo - kolektivní práce dětí z MŠ Luční - třída C, Polička

2. místo - kolektivní práce dětí z MŠ Borová

3. místo - Eliška Hásková, Červený Kostelec

Kategorie B: 1. místo - kolektivní práce žáků 5. ročníku ZŠ Na Lukách, Polička

2. místo - Milan Hamerský, ZŠ Rovečné

3. místo - Matěj Brokl, ZŠ Na Lukách, Polička

Kategorie C: 1. místo - František Sedláček, ZŠ Jimramov

2. místo - Aneta Ressová, ZŠ Jihlava

3. místo - Alena Zemanová, ZŠ Jihlava


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti