Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

DSC_0092 DSC_0106 DSC_0117

V sobotu 4. června 2011 se v  Poličce uskutečnil v pořadí již 12. ročník nočního putování městem, konaný v rámci celorepublikového festivalu muzejních nocí. Hlavním organizátorem a garantem akce bylo Městské muzeum a galerie Polička (Centrum Bohuslava Martinů). Hlavním tématem letošního ročníku bylo divadlo, a to v souvislosti s uskutečněním rozsáhlého výstavního a divadelně-kulturního projektu Divadlo žije!, jenž byl zahájen v polovině května a bude probíhat následně po celé léto.

Večerní putování bylo zahájeno úderem devatenácté hodiny přímo v Centru Bohuslava Martinů, kde návštěvníci obdrželi tištěné programy celé akce s přehlednou mapkou jednotlivých stanovišť, na něž se dalo v průběhu večera zavítat. Dohromady se jich do akce zapojilo hned dvanáct.

Expozice Centra Bohuslava Martinů ožily v průběhu večera postavami z minulosti. V Expozici Barevný svět Bohuslava Martinů zavzpomínala na svého bratra, světově proslulého skladatele a nejslavnějšího poličského rodáka jeho sestra Marie Martinů. V expozici Historie města Poličky mohli návštěvníci nahlédnout do středověku, obléknout si dobový oděv a na trhu z 19. století jim trhovkyně přiblížila nejen s čím se v minulosti obchodovalo, ale i jak se měřilo či vážilo. Zájemci si následně mohli sami zkusit odvážit např. 5 lotů máku či odměřit loket plátna. V expozici Sklářství na Horácku byly k vidění nástroje a nářadí, které hutní mistři používali ve škrdlovické sklárně. Návštěvníci mohli rovněž v průběhu večera zavítat na některou z krátkodobých výstav. Výstava Kolovrátek života ve třídě Bohuslava Martinů jim přiblížila strasti i radosti našich předků před více než sto lety. Velký zájem vzbudila interaktivní výstava DIVADLO ŽIJE!, kde si mohli návštěvníci zahrát loutkové divadlo, navrhnout divadelní scénu či kostým podle svých představ. Připravena pro ně byla také divadelní kostymérna vybavená rozmanitými klobouky a oděvy, které si  mohli i přímo vyzkoušet. Zajímavý program v rámci Centra Bohuslava Martinů se odehrával i na muzejním dvoře. Zájemci zde mohli zhlédnout oblíbený český film Ať žijí duchové. Žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů připravili v audiovizuálním sále operetu původní Erbenovy balady Zlatý kolovrat. O půl jedenácté sehráli muzejníci ve spolupráci s poličskými ochotníky reprízu divadelní hříčky Bohoušek a Rohovín, na motivy hry V. M. Klicpery, která i tentokrát vzbudila v obecenstvu velký ohlas.

I z programu dalších organizátorů akce Času pro neobyčejné zážitky bylo rozhodně z čeho vybírat. S vlastním programem vystoupila Městská knihovna, kde byla zahájena vernisáž výstavy Fotoklubu Svitavy. Středisko volného času Mozaika připravilo zábavný program pro děti i dospělé, jehož součástí byla ohnivá show žonglérské skupiny Ascarya. Zajímavý program čekal na návštěvníky v Síni řemesel, kde své výrobky a dovednosti předvedli šikovní řemeslníci. Již tradičně se do večerního putování zapojil Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička, jenž zájemcům předvedl historickou i současnou hasičskou techniku. Speciální program připravili žáci Masarykovy základní školy, jež poličské veřejnosti ukázali, že divadlo znají, zajímají se o ně a rádi ho i hrají. Hned čtyři třídy předvedly krátké divadelní vstupy.

S vlastním programem vystoupila i Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička a také Mateřská škola Rozmarýnek. Pro úplnost je třeba neopomenout, že se do celé akce zapojil i poličský Junák – svaz skautů a skautek, jenž umožnil prohlídku středověké bašty, kde se nachází letní skautská klubovna. Farní sbor Českobratrské církve evangelické zase pro zájemce připravil prohlídku kostela.

I letošní ročník nočního putování městem se setkal s velkým úspěchem a nakonec i počasí, které se umoudřilo, zdar celé akce jen umocnilo.


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti