Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

V Poličce zahájili výstavu moderního umění...

DSC_6041 DSC_6045 DSC_6052 DSC_6067

V POLIČCE ZAHÁJILI VÝSTAVU MODERNÍHO UMĚNÍ

O tomto víkendu se konalo slavnostní zahájení výstavy moderního umění, která má v Poličce již svoji několikaletou tradici – 66. Umělecký salon v Poličce, Diplomanti FaVU 2013.

Přestože má výstava svou tradici, je spolupráce s brněnskou Fakultou výtvarných umění v Brně poměrně mladá. Jde teprve o třetí ročník, během kterého se několik absolventů rozhodne o vystavení svých závěrečných prací právě u nás. A jako vždy se celý projekt se těší veliké oblibě jak mezi studenty a pedagogy, tak i veřejností.

Každý, kdo se rozhodl strávit sobotní odpoledne ve výstavních sálech městské galerie v Poličce, obdivoval kouzla i záhady moderního umění jak z toho dramatického, výtvarného nebo estetického úhlu pohledu. Vernisáž byla zpestřena hudební produkcí MgA. Jiřího Suchánka, asistenta Kabinetu audio-video FaVU VUT v Brně, a jeho studentů. „Přestože patřím k těm dříve narozeným, výstavu diplomatů si nenechám utéci a vždy se na ní těším. Pokaždé si zde najdu něco, co je pro mě osobně zvláštního a inspirujícího, rozhodně doporučuji“ odpověděla jedna z návštěvnic na otázku, co jí na vernisáž Diplomatů přivedlo.

 „Škála uměleckých disciplín vzhledem k širokému oborovému spektru ateliérové výuky původně obsahovala větší podíl videí, multimediálních instalací, designérských děl i performativních poloh závěrečných prací. Důraz je nicméně položen především na klasičtější výtvarná média malby, kresby, grafiky, fotografie, sochařské práce a prostorové instalace. Výstava diplomantů je každopádně řezem v procesu, průzkumem ve vývoji, sondou naznačující stav odrážející aktuální dění. Její přirozenou součástí je klást si otázky, vést diskuse a otevírat další možnosti sebereflexe,“ jak uvádí kurátor letošní brněnské přehlídky a vedoucí Ateliéru performance FaVU VUT v Brně Tomáš Rulle.

Výstava bude k vidění až do 10. listopadu 2013.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti