Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Od 7. září do 20. října 2013 probíhala v Centru B. Martinů výstava poličského rodáka Zbyška Siona, jednoho z významných představitelů informelové malby u nás. Malíř sám klade velký důraz na emoce, akci, prožitek, možnost vnímat a interpretovat stejnou věc znovu a jinak. Se stejnou myšlenkou byl vytvořen edukační program pro předškoláky MŠ a žáky I., II. stupně ZŠ i studenty víceletého gymnázia, který probíhal od 24. září do 18. října 2013. Vzniklo celkem téměř 400 prací dětí nejrůznějšího věku.

Program zahrnoval prohlídku samotné výstavy s krátkým komentářem vybraných děl. Dále byly připraveny tvořivé etudy a výtvarné aktivity přizpůsobené věku žáků, vycházejí z výtvarných postupů, technik a materiálů, které malíř ve své tvorbě upřednostňuje. Za pomoci náhody zmačkaného archu papíru se dětem ve vlastní fantazii podařilo ze sítě nejrůznějších čar a ohybů „objevit“ neuvěřitelná stvoření, vzpomínky či představy. Pomocí měkké tuhy se přenášely otisky nejrůznějších nalezených struktur do kompozic na papír a to technikou frotáže, kdy většina starších žáků a studentů nacházela cíleně souvislosti mezi „náhodou“ přepisu povrchů a své geometrie vyříznutého tvaru, nakonec zvýrazněnou v barvě. Vznikaly zajímavé kompozice, které ve vlastní hře postupně dostávaly svůj osobitý život, kdy nakonec bylo stvořené dílo mladým umělcem pojmenováno tak trochu jinak. Podobně jako Zbyšek Sion používá v mnoha dílech své básnické výrazy (např.: Hlavatec, Proč by měl starý orel křídla rozpínat, Zítra bude kohout tančit všude.) i děti přemýšlely jak vyjádřit jinými slovy své malované dílo (např.: Drtivé železo, Křeček vládce barev, Kolik vět se skrývá pod jedním slovem?, Plamen vody, Duha Siona, Všechny barvy přílivu, Zamrzlá olympijská pochodeň pro zimní olympijské hry, Podzim budoucnosti, Prostorový mnohoúhelník vody života, Mořský drahokam, Závistivá roční období, Uvězněn v zeleni, Voda pluje jedním směrem, Zklamané chvíle člověka, Barva – nejlepší nástroj jak zakrýt nedořešené a tajné věci). Mnohé děti prostřednictvím obrazů Zbyška Siona našly cestu do své vlastní, vnitřní imaginace.

Ze všech prací jsme s kolegy v muzeu vybrali 23 nejlepších, z kterých Zbyšek Sion vybral deset děl žáků, kterým s osobním věnováním daroval svůj katalog k výstavě.

Výstavu všech vybraných prací dětí i fotografie z programů je možné si prohlédnout nyní v Centru Bohuslava Martinů až do 10. ledna 2014.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti