Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Vrátit se o dvě stě let zpět, do doby českých venkovských kantorů, kteří významně přispěli ke zrodu úsloví „Co Čech, to muzikant“ bude možné v nadcházejících týdnech v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

 

Vrátit se o dvě stě let zpět, do doby českých venkovských kantorů, kteří významně přispěli ke zrodu úsloví „Co Čech, to muzikant“ bude možné v nadcházejících týdnech v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Tradici české hudební tvorby přibližuje stejnojmenná výstava. Nebude chybět houslařská dílna, oživený rodokmen významných českých skladatelů, soubor lidové muziky a historické i současné nástroje. Vernisáž výstavy, která je zařazena do programu Roku české hudby v Poličce, se koná v sobotu 10. května 2014 ve 14.00 hodin ve školní třídě Bohuslava Martinů. Část expozice je koncipována jako putovní, tudíž se postupně objeví v dalších výstavních prostorách, a to nejen v České republice.

„Ačkoliv k Poličce neodmyslitelně patří skladatel Bohuslav Martinů, letošní výstava jej představuje pouze širším v kontextu české hudby. Jeho medailon nechybí mezi komponisty, jejichž jubileum si letos připomínáme. Jméno poličského rodáka se tak objeví mezi dalšími osobnostmi, od renesance po současnost, Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic  začínaje a Petrem Ebenem konče,“ uvedla kurátorka výstavy a muzikoložka Lucie Jirglová.

Tradici lidového muzicírování, které v 18. století dalo Čechám přívlastek „konzervatoř Evropy“, přibližuje další část expozice. Představí dobu venkovských kantorů, kteří uměli hrát na řadu nástrojů a zasadili se o rozvoj hudebnosti širokých vrstev obyvatelstva. Na výstavě je chválí, tak jako tehdy, cestovatel, Angličan Charles Burney. „Vážná hudba se inspirovala lidovou, a naopak, v té době si obyčejní lidé prozpěvovali melodie z oper.  Návštěvníci se tedy na výstavě setkají jak se souborem lidové muziky, kde měly místo housle, viola, basa, klarinet a flétna, tak s cembalem, které znělo spíše ze zámeckých komnat,“ sdělila Lucie Jirglová. Chybět nebude ani řada historických hudebních nástrojů, mezi nimiž bude např. niněra, dudy nebo rarita - nosní flétna, ze sbírek muzeí v Poličce, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a Pardubicích.

Houslařská dílna

Housle, královský nástroj, na výstavě s hudební tématikou nesmí chybět. Ukázka houslařské dílny vznikla ve spolupráci s houslaři Václavem Klečkou z Chebu, Pavlem Celým ze Zlína a odbornou houslařskou školou v Chebu. Právě oni poskytli do expozice housle v různém stadiu výroby, šablony a nářadí k jejich výrobě potřebné.

Výstava Co Čech, to muzikant je v Centru Bohuslava Martinů přístupná od 10. května do 28. září 2014. A vězte, že rozeznít hudební nástroje je v poličském muzeu povoleno, ne zrovna ty historické, ale soudobé z Orffova instrumentáře, jež pro návštěvníky malé i velké pořadatelé připravili, obdobně jako doprovodný program pro školy. 

Sylva Horáková

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti