Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Čím si můžeme připomenout dobu před 25 lety v Poličce?

reliefznak

 

Polička dostala dárek k narozeninám

Tak jako každý z nás má narozeniny, tak i města mají svá jubilea. Tedy, pokud, jako v případě Poličky, víme, kdy byla založena. My se rozpoznáváme dle jmen, města se tradičně rozpoznávala dle svých znaků. Znak je výsadou a symbolem důstojnosti. Proto bychom o historické doklady tohoto druhu měli pečovat. Již dlouhou dobu byl poškozen a silně vybledlý nejstarší dochovaný městský znak z r. 1576 na renesanční klenbě kostela sv. Michaela. Nyní, v předstihu k jubileu 750. výročí založení města (1265/2015), došlo k jeho restaurování a znak se zaskvěl v původní kráse. Komu patří naše díky? Městu Poličce za finanční zajištění akce, Magdaleně Slavíkové za odborné restaurování, firmě Prima Polička za bezplatné poskytnutí lešení, farnímu úřadu za spolupráci a městskému muzeu za iniciování celé akce. Polička ke svým narozeninám dostala zajímavý dárek.

 

Čím si můžeme připomenout dobu před 25 lety v Poličce? Na muzejních www.cbmpolicka.cz jsou vyvěšeny digitalizované tiskoviny „Poličské fórum", občasník, 8.1.-23.10.1990. Zde si zájemci mohou přečíst autentické, dnes již těžko dostupné informace a nahlédnout do atmosféry tehdejší doby

            Ve vestibulu muzea čp. 114 je zavěšen reliéf „Na paměť 17. listopadu 1989“. Jeho historie je zajímavá. Ačkoliv řada diváků ve výrazné vertikální linii spatřovala Národní třídu, reliéf vzniknul ještě před Listopadem. Již dvanáct dní po zásahu na Národní třídě vystavila Galerie hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu díla, jež umělci poskytli bezplatně a výtěžek z prodeje byl určen studentům a Občanskému fóru na financování propagace. Občané Poličky na Svobodné tribuně občanského fóra v Tylově domě 6.12. uspořádali z podnětu poličské galerie sbírku na nákup opukového reliéfu Marcely Kačerové „Průřez“. Ten byl ihned vystaven a poté instalován v muzeu. To je vzpomínka na jednu drobnost z naší novodobé historie.

            V příštím roce vyjde kniha Dějiny města Poličky, která listopadové události připomíná i na základě kronikářského zápisu: „... 24.11. Gymnázium nestávkuje, vysokoškoláci z Brna mají zákaz vstupu, ale probíhají besedy v parku a nosí se trikolóry. Večer se to provalilo v televizi a začala vysílat otevřeně. 27.11. pondělí. Město oblepeno plakáty. Až do pátku byly plakáty strhávány. Od 12 do 13.45 na náměstí generální stávka, přišlo víc lidí než na 1.máje. U lékárny na bedně improvizované pódium řečníků – Jan Edlman pronesl veřejně doposud neslýchané „Konec vlády jedné strany!“. Z Poličských strojíren dorazil pěšky průvod a jeho řečník prohlásil, že přišli místo Lidových milicí. Na některých domech a na muzeu a knihovně vyvěšeny vlajky jako podpora stávky. Studenti zavřeni v gymnáziu, aby nemohli na náměstí. 6.12. I. Svobodná tribuna OF v Tylově domě (zcela zaplněn), mj. požadavek zrušit milice a organizace KSČ v podnicích. Ve městě odstraňovány socialistické transparenty. 21.12. Rumunsko odvedlo pozornost od našich problémů pobouřením nad hroznými masakry tajné policie. V oknech zapalovány svíčky za oběti. 25.12. V Rumunsku popraven Ceausescu [vedoucí představitel komunistické strany a státu] 29.12. Václav Havel zvolen prezidentem ve Vladislavském sálu. Konec Husákovy éry".

MMG

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti