Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Kdo nechal město Poličku založit? A kdo byl jejím osídlením pověřen? Jaké národnosti byli noví osadníci? Práva, povinnosti nebo výhody nově příchozích obyvatel, to vše obsahoval nejvýznamější doklad o založení města, kterým byla zakládací listina.

beseda Konecny 2015 2beseda Konecny 2015 3beseda Konecny 2015 4beseda Konecny 2015 5beseda Konecny 2015 1

Odpovědi na tyto otázky zazněly na přednášce uznávaného historika Mgr. Stanislava Konečného. „Dozvěděli jsme se o lokátoru města - tedy osobě, která zajišťovala smlouvy s osadníky, ale i parcelaci města, o pravděpodobném původu nově příchozích obyvatel, jejich právech a povinnostech, o dobových mírách a váhách, ale i o tom, kdy a kde byla listina vydána,“ uvádí autor besedy. Součástí byla i obrazová dokumentace, díky níž návštěvníci viděli, jak samotný dokument mohl vypadat, co je to vidimát a jak vypadá. Podobu prvních postavených domů i to, jak vznikl název města. 

Přednášku si nenechalo ujít přes šedesát spokojených posluchačů. „Zakládací listina je velice důležitým právním dokumentem a přednes pana Konečného je příjemný, rozhodně by stálo za to si všechno to zajímavé zapamatovat,“ nechal se slyšet pan Karel (41), který na přednášku přišel s celou rodinou. „Celá naše rodina pochází z Poličky, a proto jsem je vzal sebou, aby se dozvěděli, jak to s tím naším městem vlastně tehdy bylo,“ dodává. 

Pokud se vám nepodařilo se dostavit – nezoufejte. Pro množství informací a pro velký zájem se bude konat pokračování této úspěšné přednášky.  

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti