Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Procházky Hyde Parkem, výlety do Alp nebo soukromí domova v Americe, Pařízi či Švýcarska. Světoznámý hudební skladatel a poličský rodák Bohuslav Martinů procestoval skoro celý svět a vy máte jedinečnou možnost prohlédnout si poprvé vystavé fotografie ze života slavného velikána.

NEZNAME FOTO BM 2015 8NEZNAME FOTO BM 2015 14NEZNAME FOTO BM 2015 16NEZNAME FOTO BM 2015 27NEZNAME FOTO BM 2015 35

 

 

Bohuslav Martinů se narodil roku 1890 ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce rodičům Karolině a Ferdinandovi Martinů. Otec pracoval v té době jako pověžný, strážce města proti ohni. Již v útlém věku Bohuslav jevil známky talentu, vášni a citu k hudbě. V patnácti letech vedly jeho kroky na konzervatoř do Prahy. Okolo roku 1920 odešel mladý a nadšený hudebník do Paříže, kde později poznal i svojí životoní lásku, budoucí manželku Charllotte. Doba jim ale nepřála a manželé Martinů museli roku 1941 utéci před nacisty do Ameriky. I zde skladatel našel své místo a stal velice rychle vyhledáváným a uznávaným. Jeho životní cesta zde ovšem nekončila. Následovalo několik let zpátky v Evropě. Roku 1959 umírá Bohuslav Martinů ve Švýcarsku, kde byl i pochován. Teprve až po dvaceti letech se podle poslední vůle manželky Charllotty podařilo převést jeho tělo do Poličky do rodinné hrobky.

A právě z těchto životních cest jsou vystavné fotografie. Nejčastěji jde o soukromé fotoamatérské záběry z rodinného prostředí či z okruhu přátel. „Městské muzeum, jehož organizační složkou je Centrum Bohuslava Martinů, má ve svých bohatých sbírkových fondech i rozsáhlou kolekci fotografií hudebního skladatele, poličského rodáka. Část fotografií je notoricky známá a pochází jak z věhlasných fotoateliérů Josef Sudek, František Drtikol atd., tak lokálních ateliérů Klesl Polička, Leeder Polička i od neznámých fotoamatérů a přátel B.Martinů,” uvádí kurátor výstavy PhDr. David Junek. “Byla však nalezena i nepublikovaná díla, která jsou nyní ve sbírkách poličského muzea. Díla řádně značená a chráněná z titulu autorského práva nejsou předmětem nynější výstavy. Na výstavě jsou představena díla neznámých fotoamatérů. Martinů je zde často zachycen na momentce z výletu či v zahradě. U skupinových snímků portrétovaní požádali o zmáčknutí spouště někoho, kdo mohl poté na záběru chybět,” dodává muzikoložka Doc. Monika Holá, Ph.D.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti