Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

nadace BM v Policce 2016 1nadace BM v Policce 2016 2nadace BM v Policce 2016 4

Posledního březnového dne se členové správní a dozorčí rady Nadace Bohuslava Martinů,  její ředitel a ekonom vydali do Poličky, známého rodiště skladatele na českomoravském pomezí. Iniciátorem cesty byl předseda prof. Jiří Hlaváč, neboť je zastáncemmyšlenky, že se lidé mají scházet  a spolu hovořit. Hned po příjezdu do města jsme navštívili Městský     úřad a rozprávěli se starostou Jaroslavem Martinů, jak příznačné jméno! Vyposlechli jsme  od něho a všech zúčastněných zajímavé informace o jejich návštěvě ve Švýcarsku, mj.  na Schönenbergu,  původním místě, kde byl náš skladatel pohřben. Promlouvali jsme pracovně o současnosti, o potřebách Poličky, o kultuře a umění. Krásné město i vlastní budova úřadu a její interiér zaujaly pohostinnou atmosférou a přátelskými lidmi.  Zrovna tak jsme se v Centru Bohuslava Martinů setkali se současným vedením muzea a jeho pracovníky, kteří se nám příkladně věnovali. Potěšili jsme se opět stálou expozicí ze života a díla Martinů, poseděli jsme ve třídě školy, kde se kdysi jako dítě vzdělával, dozvěděli se nové poznatky také o původním náhrobku rodičů a sourozenců Martinů v zahradním atriu. Nemohli jsme opomenout pietně postát na hřbitově u místa posledního odpočinku skladatele a jeho statečné choti Charlotte.

Vydařená návštěva u Poličských byla nejen obohacující vzpomínkou na světoznámou osobnost, ale i událostí, která směřuje k další užitečné spolupráci. Těšíme se nejpozději za rok zase na shledání, a to pak vystoupíme do skladatelovy rodné světničky na věži sv. Jakuba. Rozhlédneme se kolem s patřičným nadhledem a symbolicky proneseme slova připomínající kantátu Otvírání studánek, která letos citoval v pamětní knize v muzeu prof. Hlaváč: „Jsme doma...“

                                                                                              Stanislava Střelcová

 

David Junek (zastupující ředitel muzea), starosta Jaroslav Martinů, doc. Monika Holá (muzikoložka muzea); dr. StanislavaStřelcová, dr. Kateřina Maýrová, za nimi prof. Jiří Hlaváč (předseda NBM), prof. Ivan Štraus, prof. VáclavRiedlbauch (ředitel NBM), Mgr. Michal Novenko, prof. Ivo Medek, dr. Ivan Ruml, Ing. JiříČerník, dr.Ludvík Kašpárek

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti