Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Rádio Proglas připravilo v rámci vysílání pořadu Barvínek pro své dětské posluchače pořad o Bohuslavu Martinů.

 Pan redaktor Luděk Strašák zpovídal pracovníky Centra B. Martinů - Městského muzea a galerie v Poličce Moniku Holou a Františka Dubovského a sám na vlastních dětech (které jej do muzea doprovázely) vyzkoušel, nakolik může být povídání o skladateli Bohuslavu Martinů, jeho rodném městě Polička a vůbec o době, v níž žil a tvořil, pro nejmladší generaci zajímavé. Dlužno dodat, že jeho děti vzorně poslouchaly průvodcovský výklad, se zaujetím prohlížely vystavené exponáty, starší dcerka dokonce bez ostychu zahrála na místní klavír i historické harmonium. A co vaše děti? Zaujal by je také tento pořad?

 

https://www.youtube.com/watch?v=grs2AjdNh3I

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti