Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Fotokopie poličských obrazů rodu Hohenemsů mohou obdivovat návštěvníci zámku Hellbrunn  v Salzburgu.  Zcela nová expozice zde byla slavnostně otevřena na jaře tohoto roku. Polička tak získala významné místo pro svoji propagaci v zahraničí, navíc v místě, které patří mezi top navštěvovaná místa v Evropě.

DSC 0576DSC 0594DSC 0595

Zámek Hellbrunn patří k nejkrásnějším renesančním stavbám na severní straně Alp a ke skvostům evropských zámeckých zahrad. Nachází se na jižní straně města Salzburg a vedle něj se v jeho zahradách rozprostírá i zoologická zahrada města Salzburg.  Areál zámku nabízí ve svých venkovních prostorách velkou atrakci, a to vodní hrátky – Wasserspiele. Turisté jsou tak překvapeni řadou vodotrysků nečekaně přehrazujících cestu, vodopádů, jezírek, umělých jeskyní, vodou poháněných figur. Zajímavostí je i to, že zahrady hellbrunnského zámku byly vzorem pro zahrady nacházející se v Kroměříži a zařazená na seznam UNESCO.

Právě v interiérech této atraktivní rakouské památky mohou návštěvníci vidět reprodukce 6 obrazů rodu Hohenemsů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička.  Dle poličského obrazu malého Marka Sitticha (pozdějšího arcibiskupa a stavitele zámku) byla provedena i jeho figurína v životní velikosti. Jeden z poličských obrazů zachycuje zahrady v r. 1619. U každého obrazu je viditelně napsáno, že majitelem je Městské muzeum a galerie Polička. Ve vstupních prostorách jsou k dispozici letáky o Poličce.

Polička svojí současnou prezentací navazuje na významnou událost, kterou bylo zapůjčení 11 obrazů z poličské galerie na výstavu Arcibiskup Mark Sittich z Hohenemsu v Dómském muzeu v Salzburgu v roce 2012.

Naďa Šauerová, tisková mluvčí města

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti