Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Komplexní restaurování starého tisku - tzv. Bible kralická, jednodílná z r. 1613

01 PRED 101 PRED 201 PRED 402 PO 102 PO 302 PO 4

Tisk se dochoval v celo-usňové převazbě. Vazba nese znaky barokní vazby a původně byla uzavíraná pomocí dvou trnových spon s trnem v hraně desky. Jak samotná vazba, tak i knižní blok nesou stopy po dobových opravách. Pokryv – useň je značně znečistěná, místy odřená, potrhaná, děravá po působení červotočem. Na rozích a hranách desek, rovněž jako u hřbetu vazby došlo ke ztrátě samotného materiálu. V případě kování k ztrátě obou spon, jednoho trnu a sponové řemínky se dochovali pouze torzálně ve žlábcích zadní desky.

Předsádky – při opravě byly různě přilepované. Při převazbě vlepené škrobové dvoulisty nesou stopy drobného mechanického poškození – odření barevné vrstvy škrobu.

Šití – místy jsou nitě přetržené, zejména na začátku a konci bloku došlo k silnému rozvolnění šití a uvolnění několika složek/listů.

Celý blok je znečištěn prachovým depozitem. Hřbet bloku je konkávně zdeformován.

K nejrozsáhlejšímu poškození došlo u fólií uvolněných složek ze začátku a konce bloku.  Okraje listu utrpěli uvolněním z formátu bloku velká mechanická poškození. Jsou pomačkaná, natržená, papír je oslaben a znečištěn zateklinami. Několik posledních listů bylo k sobě i špatně dosazených.

 

Restaurování proběhlo díky finanční podpoře

Ministerstva kultury ČR,

program VISK 6

 

Mgr. BcA. Radomír Slovik

restaurátor papíru, knižní vazby a dokumentů

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti