Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

V Městském muzeu a galerii Polička je uložena unikátní sbírka notových i nenotových autografů jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů (1890–1959).  Autor působil během svého života doslova po celém světě a tak se řada materiálů nachází logicky i v zahraničí a to jak ve sbírkách muzejních, tak i soukromých; poličské muzeum však vlastní celkově nejkomplexnější soubor autografů skladatele.

V roce 2016 byly restaurovány vybrané materiály ze dvou fondů: fondu PBM A, což jsou Martinů rukopisné notové prameny instrumentální, vokálně-instrumentální či jevištní a fondu PBM Kr, obsahující soupis korespondence Bohuslava Martinů rodině do Poličky (přesný rozpis obou fondů v záhlaví zprávy). Restaurátorský a konzervátorský zásah byl potřebný z hlediska uchování cenného pramenného materiálu, který nesl různé stopy poškození. Nejvýraznějším z nich bylo užití samolepící průsvitné pásky v rozích a uprostřed listů. Degradace lepidla pásek způsobila  ztrátu lepivosti, zežloutnutí pásky a zejména výrazné zbarvení papíru v místě přelepu. Nejdůležitějším restaurátorským úkolem tedy bylo odstranění těchto vad a zabránění další degradace papíru. Součástí restaurátorských prací bylo mechanické a chemické čištění papíru, odstranění nevhodných přelepů, neutralizace papíru, vyspravení potrhaných částí a doplnění chybějících míst. Následně byly pro každý volný list dokumentů vytvořeny obálky z alkalického papíru a celky jsou pak uloženy do phase-boxů vyrobených z alkalické lepenky. Tím jsou dokumenty uloženy v optimálních podmínkách pro dlouhodobou archivaci.  Níže jsou uvedeny zmíněné restaurované dokumenty:

Restaurování fondu PBM A

Notový autograf skladby Legenda z dýmu bramborové nati,                                                 PBM Ab 106, 21 fólií

Notový autograf skladby Mikeš z hor,                                                                                        PBM Ab 107, 24 fólií

Notový autograf skladby Julietta (část),                                                                                    PBM A 124, 2p. 

Notový autograf hudby k filmu Marijka nevěrnice,                                                                PBM A 144, 7p.

Notový autograf skladby Večer pro hlas a klavír,                                                                    PBM A 145, 2p.

Notový autograf skladby Ej cimbore, cimborku pro mužský sbor + komorní soubor,      PBM A 147, 4p.

Notový autograf fragmentu skici smyčcového kvartetu,                                                        PBM A 219, 8p.

Notový autograf skladby Pět krátkých skladeb pro housle a klavír,                                     PBM A 220, 12p.

Notový autograf skladby Julietta (část),                                                                                    PBM A 246, 8p.

Notový autograf skladby Impromptu pro dva klavíry,                                                            PBM A 250, 4p.

Notový autograf skladby Řecké pašije (část),                                                                           PBM A 251, 17p.

Notový autograf  skladby Lístek do památníku pro klavír                                                      PBM A 318, 3p.

restaurování fondu PBM Kr

Dopisy Bohuslava Martinů rodině, 106 ks listů: č. 2, 6, 7, 13, 16-19, 21, 23, 25, 27, 28, 33, 35-60, 83-85, 87-103, 105-109, 111-114, 116-126, 128, 128, 139, 141-146, 178-164

 

Na restaurování byly použity prostředky z finanční podpory Pardubického kraje (Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií), Nadace Bohuslava Martinů a Města Polička.

doc. Monika Holá, Ph. D. , muzikolog

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti