Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 Městské muzeum a galerie Polička Vás zve do výstavních sálů radnice od 9. září do 5. listopadu. Představen bude výběr děl autorů zastoupených na uplynulých ročnících, tedy v širším rozpětí tradičního krajinářství (Bukáček, Hanych, Jambor, Síla, Vl. Šin-dler...), moderní tvorby 60. let (Balcar, Borovský, Fremund, Hajn, Malich, Matal...) a současné tvorby (Bromová, Herynek, Sion, J. Šindler, Zychová...). Poličské salony byly zahájeny v roce 1941. V posledních letech se zaměřují na představování aktuální tvorby absolventů AVU Praha a FaVU VUT Brno. Vernisáž proběhla v sobotu 9. září 2017 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů v Poličce.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti