Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 24. 10. - 19. 11. 2017, hudební sál muzea Samostatnost národa je třeba bránit. A je třeba připomínat i méně známé postavy. Výstava představuje protifašistickou odbojovou činnost prostřednictvím osobností z Poličska (letošních jubilantů) – v širokém rozpětí padlých obránců pohraničí v roce 1938, výsadkáře skupiny Silver B, letce, nedostudovaného medika utíkajícího do za-hraničí, studenta gymnázia i četníka pomáhajícího židům. Úvodní slovo vernisáže měl kurátor výstavy PhDr. David Junek. Přítomni byli příslušníci 43. výsadkového praporu Chrudim. Svojí přítomností chtěli doložit to, že se považují za pokračovatele tradic československých výsadkářů - mj. skupiny Silver B, o němž výstava také pojednává. Představili se v polní výstroji a výzbroji, s níž nyní plní své úkoly.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti