Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Programy a projekty pro školy

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. K tematickým výstavám jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání.

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

BONUS pro školy: pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

        Na základě kladných ohlasů nabízíme unikátní mobilní projekt Muzeum do škol a školek i na jaře roku 2022.   Tři pilotní projekty přibližující téma pravěku, středověku a sklářství jsme rozšířili o nový program o dobové módě a odívání.         

    Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:    

Nabídka bude doplněna do 31.1.2022

 • GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA POLIČKY / září – říjen – procházka po části městské fortifikace 
 • PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / září – říjen – výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…
 • Procházka starým městem / září – říjen – komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…
 • Procházka za moderní architekturou / září – říjen – komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…
 • POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA (vhodné pro MŠ) / celoročně – osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou, v expozici Sklářství na Horácku
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • NAKOUKNĚTE DO HISTORIE (vhodné i pro MŠ) / celoročně – artefiletické objevování historie pro malé i nejmenší, v expozici Historie
 • HRAJEME SI NA ŠKOLU (vhodné i pro MŠ) / celoročně – hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě, ve třídě B. Martinů
 • ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ / celoročně – porovnejte současnou školu se školou minulého století, ve třídě B. Martinů

   MOBILNÍ MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK   

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • „PRAŠKOLKA“
 • ŠKOLKA PLNÁ RYTÍŘŮ
 • KAMARÁD SKLÍČKO
 • NOVĚ - OD KVĚTINKY KE KOŠILCE

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • PRAVĚK V RUCE
 • HLINĚNÁ DÍLNA
 • SKLO UŽITEČNÉ I KRÁSNÉ
 • SKLENĚNÁ DÍLNA
 • STŘEDOVĚK VŠEMI SMYSLY
 • NOVĚ - ZPEČETĚNÁ DÍLNA
 • NOVĚ - OD KVĚTINKY KE KOŠILCE
 • NOVĚ - ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA
 • NOVĚ - UTKANÁ DÍLNA

      Nabídka Muzeum do škol ke stažení zde:      

MUZEUM_DO_SKOL_A_SKOLEK__unor_-_brezen_2022.doc

MUZEUM_DO_SKOL_A_SKOLEK__unor_-_brezen_2022.pdf

Dlouhodobým cílem poličského muzea je přibližovat školkovým dětem, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění a svého cíle se držíme i v době „covidové“, kdy je pro školy i školky náročnější vydat se do muzea. A proto vyrážíme přímo do vašich tříd!

Při výběru témat jsme vycházeli z pestrosti muzejních sbírek a zároveň jsme zohlednili jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech, aby pro vás byly přínosem a doplnily probíranou látku. Jednotlivá témata jsou zpracována pro tři věkové skupiny: mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň základních škol. Program je vytvořen pro každou cílovou skupinu, liší se rozsahem informací i volbou výukových metod a je tak přizpůsoben úrovni znalostí a schopností žáků různého věku. Délka jedné lekce v ZŠ je 45 min., dle domluvy je možné program rozšířit na dvě vyučovací hodiny a doplnit ho tvořivou dílnou. Programy pro mateřské školky jsou dlouhé 60 – 90 min včetně výtvarné aktivity.

Základ tvoří MUZEJNÍ SBÍRKY – vybrané předměty, které mohou vyprávět, umí dokreslit historické události nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků. Dalším důležitým prvkem je AKTIVNÍ POZNÁVÁNÍ podpořené volbou výukových metod, které staví na interakci, osobním prožitku a přímém kontaktu s vybranými předměty. Zejména HRA a tvořivý přístup pak otevírají přirozenou cestu ke vzdělání.

– procházka po části městské fortifikace 

– doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb...

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…

– osvojení elementárních poznatků o skle  s výtvarnou dílnou

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou...

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

– artefiletické objevování historie pro malé i nejmenší v expozici Historie města Poličky

– hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě, ve třídě Bohuslava Martinů

– porovnejte současnou školu se školou minulého století

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti