Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Programy a projekty pro školy

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. Připraveny jsou pro vás prohlídky gotického opevnění města Poličky, různorodé výstavy nebo tématické procházky městem. Ke krátkodobým výstavám jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání.

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

BONUS pro školy: pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:

NABIDKA_PRO_SKOLNI_A_ZAJMOVE_SKUPINY_PODZIM__2020.pdf

NABIDKA_PRO_SKOLNI_A_ZAJMOVE_SKUPINY_PODZIM__2020.pdf

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ o Bohuslavu Martinů

V letošním roce uplyne 130 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století, Bohuslava Martinů (1890 – 1959). Jeho život byl neobyčejně spletitý, jeho tvorba je bohatá a stylově různorodá. Jak ale tohoto velikána přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné a přiměřené jejich věku? Na to odpovídá Městské muzeum a galerie Polička speciálním hudebně-vzdělávacím projektem Hravě i vážně o Martinů, který zahrnuje 11 tematických dílen určených pro základní školy (1. - 9. třída) víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol. Pro každý ročník je připraveno jiné téma o životě a díle B. Martinů, děti je tak mohou poznávat postupně. Současně byl připraven pořad Letem světem s Martinů, a to pro zájemce, kteří nemohou do muzea zavítat opakovaně (ve třech variantách: pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Do nabídky je také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů, který je určen pro školní výlety a zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s vybranou hudební dílnou. Všechny nabízené programy jsou vhodné také pro posluchače základních uměleckých škol.

Pojetí hudebních dílen o Bohuslavu Martinů:

Programy mají formát interaktivních hudebních dílen, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí: teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. V úvodní teoretické části je představena životní pouť Bohuslava Martinů, rozsah informací je přizpůsoben věku posluchačů. Hudebně-poslechová a pohybově-dramatická část se skládají z různorodých aktivit vždy v návaznosti na dané téma, jedná se o instrumentální činnost – využití rytmických a melodických hudebních nástrojů, tvorbu zvukového doprovodu; poslechové aktivity – rozpoznání hudebních nástrojů, vyjádření charakteru poslouchané hudby, hudební hádanky, pohybové aktivity – ztvárnění příběhu za použití rekvizit, dramatické etudy, vyjádření emoce pohybem atd. Zakončení programu je vždy věnované rekapitulaci tématu a závěrečnému kvízu.

Vedení hudebních pořadů se ujala violistka, muzikoložka, členka České Orffovy společnosti a zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí ve Filharmonii Brno, kde se podílí na dramaturgii a vedení edukačních programů a kurzů pro děti i dospělé.

Délka programu: 60 min.

Termíny: Hudební dílny se konají pouze ve středu v době od 8.00 do 13.45 hod., výběr přesného času dle telefonické domluvy. V roce 2020 se jedná o tyto termíny:

září: 16. 9., 23. 9., 30. 9.

říjen: 7. 10., 21. 10.

listopad: 4. 11., 18. 11.

prosinec: 2. 12.  


 Nabídka vzdělávacích programů o Bohuslavu Martinů ke stažení zde:

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_O_BOHUSLAVU_MARTINU_ZARI_PROSINEC_2020.pdf

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_O_BOHUSLAVU_MARTINU_podzim_2020.doc

 

 

NOVINKA - Projekt Hravě i vážně o Martinů, tematické dílny:

1. Bohuslav Martinů ve světě pohádek (1. ročník ZŠ)

– baletní tvorba B. Martinů se zaměřením na pohádkové motivy (Kdo je na světě nejmocnější?, Špalíček)

2. Bohuslav Martinů a lidová kultura (2. ročník ZŠ)

– skladatelův rodný kraj, úcta k tradici a lidové kultuře skrze tvorbu B. Martinů inspirovanou lidovým uměním (Otvírání studánek, Špalíček)

3. Bohuslav Martinů a klavír (3. ročník ZŠ)

– představení B. Martinů jako klavíristy a jeho tvorby pro klavír a cembalo (klavírní cyklus Loutky, Koncert pro cembalo)

4. Bohuslav Martinů cestovatelem (4. ročník ZŠ)

– život B. Martinů v zahraničí a jeho dílo inspirované vzdálenými kulturami (písňový cyklus Nipponari, Le jazz)

5. Bohuslav Martinů a cestování časem (5. ročník ZŠ)

– přehled jednotlivých historických epoch – baroko, klasicismus, romantismus a inspirace v tvorbě B. Martinů (Serenáda, Ouvertura pro orchestr

6. Bohuslav Martinů a opera (6. ročník ZŠ, prima gymnázia)

– přiblížení operní tvorby B. Martinů a jevištních děl s prvky pantomimy (Voják a tanečnice, Julietta, Divadlo za branou)

7. Bohuslav Martinů a média (7. ročník ZŠ, sekunda gymnázia)

– méně známá tvorba B. Martinů pro rozhlas, televizi, film a reklamu (Veselohra na mostě, Ženitba, reklamní dokument Střevíček)

8. Bohuslav Martinů a Paříž (8. ročník ZŠ, tercie gymnázia)

– představení tvorby B. Martinů v pařížském období a francouzské meziválečné Paříže jako významného kulturního centra (Half-Time, Vřava, Špalíček, Concerto Grosso, Dvojkoncert)

9. Bohuslav Martinů v Americe (9. ročník ZŠ, kvarta gymnázia)

– osobní příběh B. Martinů a proměna jeho tvorby v americkém období na pozadí historických událostí v průběhu druhé světové války (Concerto grosso, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Ouvertura)

10. Bohuslav Martinů a jazz (kvinta gymnázia, 1. ročník SŠ)

– kořeny, vznik a vývoj jazzu, jeho vliv na evropskou hudbu a tvorbu B. Martinů v pařížském období (Black Bottom, Kuchyňská revue, Le Jazz)

11. Bohuslav Martinů a baletní tvorba (sexta gymnázia, 2. ročník SŠ)

– představení rozmanité tvorby B. Martinů z oblasti pohybového a tanečního divadla (Natáčí se!, Špalíček, Kuchyňská revue)

 

Rámcové pořady Letem světem s Martinů:

 

12. Letem světem s Martinů I (1. – 5. ročník ZŠ)

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Motýli a rajky, Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Pět madrigalových stancí, Symfonické fantazie, Otvírání studánek)

13. Letem světem s Martinů II (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta gymnázia)

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Divadlo za branou, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Otvírání studánek)

14. Letem světem s Martinů III (gymnázia, SŠ)

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Foxtrot narozený „Na růžku“, Špalíček, Veselohra na mostě, Divadlo za branou, Symfonické fantazie, Památník Lidicím, Ouvertura, Otvírání studánek)

15. Po stopách Bohuslava Martinů (1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ)

– výlet do Poličky s prohlídkou rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s hudební dílnou dle vlastního výběru

 

¨– výstava z tvorby fenomenálního autora rozkládacích knih a betlémů

KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1

– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

- vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou...

sklo2 1sklo2 7sklo2 11sklo2 18sklo2 19

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

 

Doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb.

DSC00496   DSC00531   DSC06259   DSC00632   DSC00653   DSC06250

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

stare mesto 1stare mesto 2stare mesto 4stare mesto 5stare mesto 6

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

moderni arch 1moderni arch 3moderni arch 4moderni arch 5moderni arch 6

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti