Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Programy a projekty pro školy

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. Připraveny jsou pro vás prohlídky gotického opevnění města Poličky, různorodé výstavy nebo tématické procházky městem. Ke krátkodobým výstavám jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání.

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

BONUS pro školy: pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:

NABIDKA_PRO_SKOLNI_A_ZAJMOVE_SKUPINY_PODZIM__2020.pdf

NABIDKA_PRO_SKOLNI_A_ZAJMOVE_SKUPINY_PODZIM__2020.pdf

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ o Bohuslavu Martinů

V letošním roce uplyne 130 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století, Bohuslava Martinů (1890 – 1959). Jeho život byl neobyčejně spletitý, jeho tvorba je bohatá a stylově různorodá. Jak ale tohoto velikána přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné a přiměřené jejich věku? Na to odpovídá Městské muzeum a galerie Polička speciálním hudebně-vzdělávacím projektem Hravě i vážně o Martinů, který zahrnuje 11 tematických dílen určených pro základní školy (1. - 9. třída) víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol. Pro každý ročník je připraveno jiné téma o životě a díle B. Martinů, děti je tak mohou poznávat postupně. Současně byl připraven pořad Letem světem s Martinů, a to pro zájemce, kteří nemohou do muzea zavítat opakovaně (ve třech variantách: pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Do nabídky je také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů, který je určen pro školní výlety a zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s vybranou hudební dílnou. Všechny nabízené programy jsou vhodné také pro posluchače základních uměleckých škol.

Pojetí hudebních dílen o Bohuslavu Martinů:

Programy mají formát interaktivních hudebních dílen, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí: teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. V úvodní teoretické části je představena životní pouť Bohuslava Martinů, rozsah informací je přizpůsoben věku posluchačů. Hudebně-poslechová a pohybově-dramatická část se skládají z různorodých aktivit vždy v návaznosti na dané téma, jedná se o instrumentální činnost – využití rytmických a melodických hudebních nástrojů, tvorbu zvukového doprovodu; poslechové aktivity – rozpoznání hudebních nástrojů, vyjádření charakteru poslouchané hudby, hudební hádanky, pohybové aktivity – ztvárnění příběhu za použití rekvizit, dramatické etudy, vyjádření emoce pohybem atd. Zakončení programu je vždy věnované rekapitulaci tématu a závěrečnému kvízu.

Vedení hudebních pořadů se ujala violistka, muzikoložka, členka České Orffovy společnosti a zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí ve Filharmonii Brno, kde se podílí na dramaturgii a vedení edukačních programů a kurzů pro děti i dospělé.

Délka programu: 60 min.

Termíny: Hudební dílny se konají pouze ve středu v době od 8.00 do 13.45 hod., výběr přesného času dle telefonické domluvy. V roce 2020 se jedná o tyto termíny:

září: 16. 9., 23. 9., 30. 9.

říjen: 7. 10., 21. 10.

listopad: 4. 11., 18. 11.

prosinec: 2. 12.  


 Nabídka vzdělávacích programů o Bohuslavu Martinů ke stažení zde:

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_O_BOHUSLAVU_MARTINU_ZARI_PROSINEC_2020.pdf

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_O_BOHUSLAVU_MARTINU_podzim_2020.doc

 

 

NOVINKA - Projekt Hravě i vážně o Martinů, tematické dílny:

1. Bohuslav Martinů ve světě pohádek (1. ročník ZŠ)

– baletní tvorba B. Martinů se zaměřením na pohádkové motivy (Kdo je na světě nejmocnější?, Špalíček)

2. Bohuslav Martinů a lidová kultura (2. ročník ZŠ)

– skladatelův rodný kraj, úcta k tradici a lidové kultuře skrze tvorbu B. Martinů inspirovanou lidovým uměním (Otvírání studánek, Špalíček)

3. Bohuslav Martinů a klavír (3. ročník ZŠ)

– představení B. Martinů jako klavíristy a jeho tvorby pro klavír a cembalo (klavírní cyklus Loutky, Koncert pro cembalo)

4. Bohuslav Martinů cestovatelem (4. ročník ZŠ)

– život B. Martinů v zahraničí a jeho dílo inspirované vzdálenými kulturami (písňový cyklus Nipponari, Le jazz)

5. Bohuslav Martinů a cestování časem (5. ročník ZŠ)

– přehled jednotlivých historických epoch – baroko, klasicismus, romantismus a inspirace v tvorbě B. Martinů (Serenáda, Ouvertura pro orchestr

6. Bohuslav Martinů a opera (6. ročník ZŠ, prima gymnázia)

– přiblížení operní tvorby B. Martinů a jevištních děl s prvky pantomimy (Voják a tanečnice, Julietta, Divadlo za branou)

7. Bohuslav Martinů a média (7. ročník ZŠ, sekunda gymnázia)

– méně známá tvorba B. Martinů pro rozhlas, televizi, film a reklamu (Veselohra na mostě, Ženitba, reklamní dokument Střevíček)

8. Bohuslav Martinů a Paříž (8. ročník ZŠ, tercie gymnázia)

– představení tvorby B. Martinů v pařížském období a francouzské meziválečné Paříže jako významného kulturního centra (Half-Time, Vřava, Špalíček, Concerto Grosso, Dvojkoncert)

9. Bohuslav Martinů v Americe (9. ročník ZŠ, kvarta gymnázia)

– osobní příběh B. Martinů a proměna jeho tvorby v americkém období na pozadí historických událostí v průběhu druhé světové války (Concerto grosso, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Ouvertura)

10. Bohuslav Martinů a jazz (kvinta gymnázia, 1. ročník SŠ)

– kořeny, vznik a vývoj jazzu, jeho vliv na evropskou hudbu a tvorbu B. Martinů v pařížském období (Black Bottom, Kuchyňská revue, Le Jazz)

11. Bohuslav Martinů a baletní tvorba (sexta gymnázia, 2. ročník SŠ)

– představení rozmanité tvorby B. Martinů z oblasti pohybového a tanečního divadla (Natáčí se!, Špalíček, Kuchyňská revue)

 

Rámcové pořady Letem světem s Martinů:

 

12. Letem světem s Martinů I (1. – 5. ročník ZŠ)

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Motýli a rajky, Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Pět madrigalových stancí, Symfonické fantazie, Otvírání studánek)

13. Letem světem s Martinů II (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta gymnázia)

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Divadlo za branou, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Otvírání studánek)

14. Letem světem s Martinů III (gymnázia, SŠ)

– představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Foxtrot narozený „Na růžku“, Špalíček, Veselohra na mostě, Divadlo za branou, Symfonické fantazie, Památník Lidicím, Ouvertura, Otvírání studánek)

15. Po stopách Bohuslava Martinů (1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ)

– výlet do Poličky s prohlídkou rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s hudební dílnou dle vlastního výběru

 

– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců

ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1

ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1ima ctverce 1

73 salon vPolicce 173 salon vPolicce 173 salon vPolicce 173 salon vPolicce 173 salon vPolicce 173 salon vPolicce 1

– výstava představí tvorbu 13 výtvarníků Poličska

– výstava neobvyklých architektonických řešení poličských míst a zákoutí v netradičním výstavním prostoru muzejního vestibulu č.p.114

ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 9ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 9ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 9ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 9ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 9ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 9

– výstava k 130. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století představující jeho rodinu, originální místo narození, dětství i raná léta v Poličce

martinu mladi 2martinu mladi 2martinu mladi 2martinu mladi 2martinu mladi 2

– víme, že v této nelehké situaci je návštěva muzea pro školní skupiny obtížnější než kdy jindy, proto jsme připravili společný edukační program výstav Poličské kořeny Bohuslava Martinů a Papírové betlémy a rozkládací knihy V. Kubašty.

¨– výstava z tvorby fenomenálního autora rozkládacích knih a betlémů

KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1KUBASTA WWW 1

– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

- vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou...

sklo2 1sklo2 7sklo2 11sklo2 18sklo2 19

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

 

Doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb.

DSC00496   DSC00531   DSC06259   DSC00632   DSC00653   DSC06250

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

stare mesto 1stare mesto 2stare mesto 4stare mesto 5stare mesto 6

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

moderni arch 1moderni arch 3moderni arch 4moderni arch 5moderni arch 6

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti