Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

S ohledem na platná vládní nařízení (PES) je nutné sledovat aktuální situaci na webových stránkách muzea. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

Pokud to epidemická situace dovolí, těšíme se na vás u nás. A pokud to nedovolí, nabídneme vám on-line inspirace a výstavy, které mohou posloužit jako zpestření distanční výuky nebo volného času.

Poličské muzeum je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Připraveny jsou pro vás prohlídky Gotického opevnění města Poličky, Rodné světničky Bohuslava Martinů, různorodé výstavy nebo tematické procházky městem. Ke krátkodobým výstavám jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání. NOVINKOU v letošním roce je několik programů zaměřených na MŠ a 1.- 4. třídy ZŠ.

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

BONUS pro školy: pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY_word

NABIDKA_VZDELAVACICH_PROGRAMU_pro_skoly_a_skolky_-_leden_cerven_2021.pdf

 

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ o Bohuslavu Martinů

Městské muzeum nabízí speciálně hudebně-vzdělávací projekty Hravě i vážně o Martinů, které zahrnují 11 tematických pořadů určených pro základní školy (1. - 9. tř.), víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol. Pro každý ročník je připraveno jiné téma o životě a díle B. Martinů, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století, děti je tak mohou poznávat postupně. Snahou je přiblížit jeho neobyčejně spletitý život, tvorbu, jenž je bohatá a stylově různorodá formou zábavnou, poučnou a přiměřenou jejich věku.

Současně nabízí pořad Letem světem s Martinů, a to pro zájemce, kteří nemohou do muzea zavítat opakovaně (ve třech variantách: pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Do nabídky je také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů, který je určen pro školní výlety a zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s vybranou hudební dílnou. Všechny nabízené programy jsou vhodné také pro posluchače základních uměleckých škol.

Programy mají formát interaktivních hudebních dílen, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí: teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. V úvodní teoretické části je představena životní pouť Bohuslava Martinů, rozsah informací je přizpůsoben věku posluchačů. Hudebně-poslechová a pohybově-dramatická část se skládají z různorodých aktivit vždy v návaznosti na dané téma, jedná se o instrumentální činnost – využití rytmických a melodických hudebních nástrojů, tvorbu zvukového doprovodu; poslechové aktivity – rozpoznání hudebních nástrojů, vyjádření charakteru poslouchané hudby, hudební hádanky, pohybové aktivity – ztvárnění příběhu za použití rekvizit, dramatické etudy, vyjádření emoce pohybem atd. Zakončení programu je vždy věnované rekapitulaci tématu a závěrečnému kvízu.

Hudební dílny se konají pouze ve středu v době od 8.00 do 13.45 hod.. Termín pro rok 2021 a přesný čas programu pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

 Nabídka vzdělávacích programů o Bohuslavu Martinů ke stažení zde:

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY_word

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ O BOHUSLAVU MARTINŮ

 

 

Projekt Hravě i vážně o Martinů, tematické dílny:

 • 1. Bohuslav Martinů ve světě pohádek (1. ročník ZŠ) – baletní tvorba B. Martinů se zaměřením na pohádkové motivy (Kdo je na světě nejmocnější?, Špalíček)
 • 2. Bohuslav Martinů a lidová kultura (2. ročník ZŠ) – skladatelův rodný kraj, úcta k tradici a lidové kultuře skrze tvorbu B. Martinů inspirovanou lidovým uměním (Otvírání studánek, Špalíček)
 • 3. Bohuslav Martinů a klavír (3. ročník ZŠ) – představení B. Martinů jako klavíristy a jeho tvorby pro klavír a cembalo (klavírní cyklus Loutky, Koncert pro cembalo)
 • 4. Bohuslav Martinů cestovatelem (4. ročník ZŠ) – život B. Martinů v zahraničí a jeho dílo inspirované vzdálenými kulturami (písňový cyklus Nipponari, Le jazz)
 • 5. Bohuslav Martinů a cestování časem (5. ročník ZŠ) – přehled jednotlivých historických epoch – baroko, klasicismus, romantismus a inspirace v tvorbě B. Martinů (Serenáda, Ouvertura pro orchestr
 • 6. Bohuslav Martinů a opera (6. ročník ZŠ, prima gymnázia) – přiblížení operní tvorby B. Martinů a jevištních děl s prvky pantomimy (Voják a tanečnice, Julietta, Divadlo za branou)
 • 7. Bohuslav Martinů a média (7. ročník ZŠ, sekunda gymnázia) – méně známá tvorba B. Martinů pro rozhlas, televizi, film a reklamu (Veselohra na mostě, Ženitba, reklamní dokument Střevíček)
 • 8. Bohuslav Martinů a Paříž (8. ročník ZŠ, tercie gymnázia) – představení tvorby B. Martinů v pařížském období a francouzské meziválečné Paříže jako významného kulturního centra (Half-Time, Vřava, Špalíček, Concerto Grosso, Dvojkoncert)
 • 9. Bohuslav Martinů v Americe (9. ročník ZŠ, kvarta gymnázia) – osobní příběh B. Martinů a proměna jeho tvorby v americkém období na pozadí historických událostí v průběhu druhé světové války (Concerto grosso, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Ouvertura)
 • 10. Bohuslav Martinů a jazz (kvinta gymnázia, 1. ročník SŠ) – kořeny, vznik a vývoj jazzu, jeho vliv na evropskou hudbu a tvorbu B. Martinů v pařížském období (Black Bottom, Kuchyňská revue, Le Jazz)
 • 11. Bohuslav Martinů a baletní tvorba (sexta gymnázia, 2. ročník SŠ) – představení rozmanité tvorby B. Martinů z oblasti pohybového a tanečního divadla (Natáčí se!, Špalíček, Kuchyňská revue)

Rámcové pořady Letem světem s Martinů:

 • 12. Letem světem s Martinů I (1. – 5. ročník ZŠ) – představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Motýli a rajky, Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Pět madrigalových stancí, Symfonické fantazie, Otvírání studánek)
 • 13. Letem světem s Martinů II (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta gymnázia) – představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Nipponari, Kuchyňská revue, Špalíček, Divadlo za branou, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Otvírání studánek)
 • 14. Letem světem s Martinů III (gymnázia, SŠ) – představení životní cesty a rozmanité tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů – Bohuslava Martinů (Foxtrot narozený „Na růžku“, Špalíček, Veselohra na mostě, Divadlo za branou, Symfonické fantazie, Památník Lidicím, Ouvertura, Otvírání studánek)
 • 15. Po stopách Bohuslava Martinů (1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ) – výlet do Poličky s prohlídkou rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci s hudební dílnou dle vlastního výběru

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti