Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

V roce 2023 se výjezdové programy nekonají, o dalších změnách Vás budeme informovat!

 

Unikátní mobilní projekt Muzeum do škol a školek

Dlouhodobým cílem poličského muzea je přibližovat školkovým dětem, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění. Víme, že dopravit se do muzea může být náročné, a proto vyrážíme přímo do vašich tříd!

Základ programů tvoří MUZEJNÍ SBÍRKY – vybrané předměty, které umí dokreslit historické události nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků. Dalším důležitým prvkem je AKTIVNÍ POZNÁVÁNÍ podpořené volbou výukových metod, které staví na interakci, osobním prožitku a přímém kontaktu s vybranými předměty. Zejména HRA a tvořivý přístup pak otevírají přirozenou cestu ke vzdělání.

Kontakt:

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)

tel.: 461 723 855, 733 712 503, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nabídka programů projektu Muzeum do škol a školek ke stažení zde:

MUZEUM_DO_SKOL_nabidka_programu_rijen_a_listopad_2022.pdf

 

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • "Praškolka"
 • Školka plná rytířů
 • Kamarád sklíčko
 • Od květinky ke košilce

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

 • Pravěk v ruce
 • Hliněná dílna
 • Sklo užitečné i krásné
 • Skleněná dílna
 • Středověk všemi smysly
 • Zpečetěná dílna
 • Od květiny ke košilce
 • Šaty dělaj člověka
 • Utkaná dílna

 

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM:

PRO MŠ:

„PRAŠKOLKA“

TÉMA: PRAVĚK

CÍLOVÁ SKUPINA:

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 - 70 minut

CENA: 50 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze dle RVP – PV zahrnout do oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět

CÍLE: Vyzkoušet a poznat způsob života našich nejstarších předků.

ANOTACE: Program je vytvořený na základě zážitkového poznávání nejstarších dějin, děti jsou aktivně zapojené a učí se prožitkem. Žáčci zjistí, kde pravěcí lidé žili, ochutnají, co jedli, prohlédnou si jejich nástroje a odhalí, proč bylo tak důležité umět rozdělat oheň. Na závěr si vyrobí amulet z přírodnin.

ŠKOLKA PLNÁ RYTÍŘŮ

TÉMA: STŘEDOVĚK

CÍLOVÁ SKUPINA:

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 - 70 minut

CENA: 50 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze dle RVP – PV zahrnout do oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět

CÍLE: Poznat středověk – dobu rytířů. Rytířské ctnosti – slušné chování.

ANOTACE: Děti se interaktivní formou seznámí se středověkem. Program je výkladově nenáročný, uzpůsobený věku, důraz je kladen zejména na zážitkové poznávání. Děti si vyzkouší zbroj, potěžkají zbraně, oblečou středověké šaty a pokrývky hlavy. Nejenže budou vypadat jako rytíři a dámy, žáčci také zjistí, jak se správný rytíř a dáma chová. Ve skupinách si společně vyzdobí školkové erby. A na závěr se děti mohou těšit na pasování na rytíře a dámy!

KAMARÁD SKLÍČKO

TÉMA: SKLO

CÍLOVÁ SKUPINA:

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 - 70 minut

CENA: 50 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout dle RVP – PV do oblasti Dítě a svět

CÍLE: Osvojit si elementární poznatky o skle. Vytvářet kladný postoj k přírodě.

ANOTACE: Žáčky programem provede skleněná loutka. Děti zjistí, co je sklo, a v rámci smyslových hrátek odhalí, jaké má vlastnosti, k čemu slouží a kde všude se s ním setkáváme. Uvědomí si, že skleněné střepy mohou ublížit, a naučí se, jak v dané situaci postupovat. Mimo jiné si také vyzkouší, jak sklo správně vytřídit, a dozví se, že ho lze znovu zpracovávat. Na závěr si děti vytvoří užitečný dárek. Každý si ozdobí skleničku/svícen vlastním malovaným dekorem.

OD KVĚTINKY KE KOŠILCE                       

TÉMA: DOBOVÁ MÓDA A ODÍVÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA:

ČASOVÁ NÁROČNOST: 70 - 90 minut

CENA: 50 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout dle RVP – PV do oblasti Dítě a svět

CÍLE: Pochopit proces výroby látky.

ANOTACE: Kde se vzala, tu se vzala krásná košilka! Co k tomu bylo potřeba? Množství zajímavých nástrojů a hlavně šikovné ruce! Žáčci zjistí, jak probíhá celý proces výroby látky, prohlédnou si nástroje k tomu potřebné, některé z nich si dokonce mohou vyzkoušet a uvědomí si tak složitost a náročnost vzniku látky. Program je poutavý a interaktivní s množstvím činností, které rozvíjí dětskou tvořivost a jemnou motoriku. V druhé části programu si vyrobí prstovou loutku z barevných látek a kromě toho si ještě vyzkouší tkaní.

 

PRO ZŠ:

PRAVĚK V RUCE

TÉMA: PRAVĚK

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světVlastivěda a Člověk a společnostDějepis

CÍLE: Vyzkoušet a poznat způsob života našich předků. Pochopit rozvoj a zdokonalování pravěké společnosti. Porovnat a zhodnotit pravěké předměty na základě použitých materiálů.

ANOTACE: Program je vytvořený na základě zážitkového poznávání nejstarších dějin. Je ucelený, plný aktivit a prožitku. Lektor pracuje s žáky s časovou osou a vysvětlí, jaký význam měl pro pravěkého člověka oheň. Prostřednictvím autentických předmětů (oštěpy, šípy, nožíky, sekery, nádoby a šperky) žáci porovnají a zhodnotí použité materiály (kámen, kost, hlína, kov) a jejich vlastnosti. Díky tomu pochopí, jak se s danými předměty pracovalo a jaký užitek z nich pravěcí lidé měli. Dotkneme se tak témat každodennosti – lovu, obživy, oblékání a zdobení. Žáci si vyzkouší, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem a za odměnu ochutnají pravěkou „dobrotu“.

HLINĚNÁ DÍLNA

TÉMA: PRAVĚK

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák

ANOTACE: Máte časové možnosti a chcete program ještě více oživit? Objednejte si „pravěkou“ výtvarnou dílnu. Žáci zde budou pracovat se samotvrdnoucí hlínou, vytvoří si předměty využívané v běžném životě, procvičí si jemnou motoriku a svoji kreativitu a fantazii. Hotové výrobky samozřejmě zůstanou ve třídě a po vyschnutí s nimi můžete dále pracovat. Vyzkouší si i práci archeologa poskládáním střepů. Dílnu nelze objednat samostatně.

SKLO UŽITEČNÉ I KRÁSNÉ

TÉMA: SKLO

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světPrvouka a Přírodověda, Umění a kultura – Výtvarná výchova, Člověk a svět prácePracovní činnosti a Člověk a příroda

CÍLE: Seznámit se s místní historií, se surovinami a nástroji při výrobě skla. Každodenní používání skla x sklo jako umělecký předmět. Pochopit a rozpoznat různorodé techniky zdobení skla. 

ANOTACE: Lektor představí sklo nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale přiblíží žákům rovněž krásu skleněných předmětů. Ukáže, z jakých surovin sklo vzniká a jaké nástroje se při výrobě používají. Žáci se s pomocí různorodých předmětů seznámí s technikami zdobení skla.

SKLENĚNÁ DÍLNA

TÉMA: SKLO

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák

ANOTACE: Máte časové možnosti a chcete program ještě více oživit? Objednejte si výtvarnou sklářskou dílnu, při které budou žáci rozvíjet manuální schopnosti, jemnou motoriku, vlastní fantazii a navíc si vytvoří užitečný dárek. Každý si ozdobí skleničku/svícen vlastním dekorem. Mladší si vyzkouší rukodělnou techniku malby na sklo a starší techniku gravírování. Dílnu nelze objednat samostatně.

STŘEDOVĚK VŠEMI SMYSLY

TÉMA: STŘEDOVĚK

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světVlastivěda a Člověk a společnost – Dějepis

CÍLE: Vyzkoušet a poznat život ve středověku. Pochopit úkol lokátora a zjistit, co vše je ve městě potřeba. Důležitost zajištění obživy a obrany města. Seznámit se se středověkou stravou, zbrojí a zbraněmi.

ANOTACE: Program je vytvořený na základě zážitkového poznávání středověkých dějin, žáci jsou vtaženi aktivitami a prožitkem do historie. Zahrají si na lokátory a založí své vlastní město. Na žáky čeká ochutnávka, vůně středověku a potěžkání i vyzkoušení zbroje a zbraní ... zkrátka okusí středověk všemi svými smysly.

ZPEČETĚNÁ DÍLNA                                            

TÉMA: STŘEDOVĚK

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák

ANOTACE: Máte časové možnosti a chcete, aby si vaši žáci procvičili jemnou motoriku, kreativitu a fantazii? Objednejte si k programu Středověk všemi smysly Zpečetěnou dílnu. Žáci proniknou do tajemství středověkých rukopisů, dozví se, kdo je to iluminátor nebo co je to skriptorium. Při dobové hudbě si sami vytvoří zakládací listinu pro své město. Vyzkouší si psát středověkým písmem, ozdobí si iniciálu a svoji listinu samozřejmě také zapečetí! Na závěr je ještě čeká psaní tuší a husím brkem. Dílnu nelze objednat samostatně.

OD KVĚTINKY KE KOŠILCE                       

TÉMA: DOBOVÁ MÓDA A ODÍVÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA: 1. – 3. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 70 - 90 minut

CENA: 50 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět – Prvouka a Člověk a svět práce – Pracovní činnosti.

CÍLE: Pochopit proces výroby látky.

ANOTACE: Kde se vzala, tu se vzala krásná košilka! Co k tomu bylo potřeba? Množství zajímavých nástrojů a hlavně šikovné ruce! Žáci zjistí, jak probíhá celý proces výroby látky, prohlédnou si nástroje k tomu potřebné, některé z nich si dokonce mohou vyzkoušet a uvědomí si tak složitost a náročnost vzniku látky. Program je interaktivní s množstvím činností, které rozvíjí dětskou tvořivost a jemnou motoriku. Na konci programu si děti vyrobí prstovou loutku z barevných látek a kromě toho si ještě vyzkouší tkaní. K programu se neobjednává Utkaná dílna.

ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA                              

TÉMA: DOBOVÁ MÓDA A ODÍVÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA: 4. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák + doprava

PROVÁZANOST S ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světVlastivěda, Přírodověda a Člověk a společnost – Dějepis, Člověk a svět prácePracovní činnosti a Člověk a příroda.

CÍLE: Pochopit náročnost výroby textilu. Seznámit se s poličským krojem. Ekologické a společenské dopady výroby textilu v minulosti a současnosti.

ANOTACE: Co všechno nám může vyprávět obyčejná KOŠILE? Co o ní vypoví její střih, vzor a materiál? Je dámská, pánská, noční, pracovní nebo sváteční? A co když je to košile krojová? Copak v Poličce měli kroj? Co je moderní dnes a co se nosilo před více než sto lety? Co oblečení vypráví o nás samých? Rozpovídejme se společně o různých pohledech na textil. Program je upředen ze zajímavých informací a protkán aktivitami.

UTKANÁ DÍLNA                                         

TÉMA: DOBOVÁ MÓDA A ODÍVÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA: 4. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut

CENA: 30 Kč/žák

ANOTACE: Máte časové možnosti a chcete, aby si vaši žáci vyzkoušeli klasický rukodělný postup výroby látky – tkaní? Objednejte si k programu „Šaty dělaj člověka“ dílnu, v rámci které si vlastnoručně utkají podložku pod hrnek nebo záložku. Při tkaní si procvičí jemnou motoriku a trpělivost. Žáci zjistí, jak probíhá celý proces výroby látky tradičním způsobem, prohlédnou si některé nástroje k tomu potřebné a uvědomí si složitost a náročnost zrodu látky a oblečení. Dílnu nelze objednat samostatně.

 

 

 

 

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti