Kalendář akcí

leden 2023
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nadcházející události

Žádné události

Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 


KŘEHKÁ KRÁSA SKLA

- vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku

1. ledna - 30. června 2011

Cílová skupina: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ, 6. třída ZŠ, prima víceletého gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura - obor Výtvarná výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Vzdělávací program Křehká krása skla dětem aktivní a názornou formou přiblíží bohatou sbírku skla a sklářských výrobků, které se na Horácku vyráběly v uplynulých staletích. Představí sklo nejen jako užitečný materiál, který každý den používáme v běžném životě, ale rovněž jako krásný křehký výrobek. Děti se seznámí s různorodostí, bohatostí tvarů a rozmanitostí vzorů a samy si navrhnou dekor skleněné nádoby. Skutečné nářadí a náčiní, které sklářští mistři v minulosti používali, si žáci dokonce mohou vzít do rukou a prohlédnout. K zhlédnutí je připravený krátký dokument, který zachycuje postup výroby skleněného poháru a mísy a současně tak žáci uvidí, jak se nářadí v praxi používá a k čemu slouží. K programu jsou připraveny pracovní listy.

DSC08312 DSC08322DSC08381

DSC08346 DSC08358 DSC08372

 

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

- doprovodný program k expozici o životě a díle Bohuslava Martinů

1. března - 30. června 2011

Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ, 6. - 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura - obor Výtvarná výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Vzdělávací program, který žáky a studenty provede originální expozicí, která poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Děti mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, originálních osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Jako mávnutím kouzelného proutku se budete přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

 

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

1. dubna - 30. června 2011

Cílová skupina: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ, 6. - 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 90 - 120 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost - obor Dějepis.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje vstup na gotické opevnění města a do expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma

Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky ve 14. století, poté následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu Centra Bohuslava Martinů - expozice Historie města Poličky, která seznamuje poutavým způsobem s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Můžete si zde vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží.

1 4 5

6 8 10
BAROKNÍ POLIČKA

- vzdělávací program o barokních pokladech města Poličky

1. dubna - 30. června 2011

Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ, 6. - 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura - obor Výtvarná výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Za zlatý věk Poličky je považováno období baroka, kdy město vzkvétalo, a uprostřed náměstí byla vystavěna barokní radnice, která se dnes řadí mezi skvosty barokní architektury. V roce 2008 byla společně s morovým sloupem zařazena mezi Národní kulturní památky. Žáci a studenti získají v průběhu vzdělávacího programu základní znalosti o hlavních rysech barokního slohu a společně s průvodcem si prozkoumají náměstí s morovým sloupem a kašnami a především dominantní budovu radnice. Nahlédnou také dovnitř a prohlédnou si dvoupatrovou barokní kapli sv. Františka Xaverského, která se do dnešních dnů dochovala v původní podobě.


OBRAZOVÁ GALERIE RODU HOHENEMSŮ

- vzdělávací program, který představí netušené bohatství obrazové sbírky rodu Hohenemsů

1. dubna - 30. června 2011

Cílová skupina: 1. - 6. třída ZŠ, prima víceletého gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura - obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Vzdělávací program, jenž vám představí netušené bohatství obrazové sbírky rodu Hohenemsů, která je umístěna v galerijních expozicích v Poličce. Představte si, že některá z vyobrazených postav ožije, vystoupí z obrazu a sama vám povypráví o osudech rodu a životě na přelomu 16. a 17. století a poodhalí vám, kdo je na plátnech namalován a jaké významné události malíři zachytili. V galerijních expozicích se totiž ukrývá unikátní kolekce obrazů, která byla až do roku 1803 umístěna na rodovém sídle Hohenems v západním Rakousku, poté společně s rodem přesídlila na zámek v Bystrém a nakonec do Poličky. Nejpozoruhodnějším dílem je rozměrné plátno nizozemského malíře Anthoniho Bayse Zahradní hostina Hohenemsů z roku 1578, které jako skupinový renesanční portrét nemá ve střední Evropě obdobu.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti