Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Společnost Bohuslava Martinů

Společnost Bohuslava Martinů v České republice (SBM) vznikla v roce 1977 a u jejího zrodu stáli například Jaroslav Mihule, Václav Holzknecht a Josef Páleníček. Cílem SBM je šíření a propagace díla Bohuslava Martinů stejně jako vyznání vztahu k jeho tvorbě.

Společnost má pobočky v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně. Program tvoří přednášky, besedy, koncerty, vernisáže a zájezdy, jejichž tematika se vztahuje k životu a tvorbě Bohuslava Martinů. Všechny pobočky mají náplň sice společnou a zároveň je každá něčím specifická. V Praze se členové scházejí každý první čtvrtek v měsíci a hosty byli významní lidé české hudební kultury jako Jiří Tancibudek, Jaroslav Mihule, Oldřich F. Korte či Pavel Jurkovič, při jejichž besedách zazněla hudba Martinů často v podání mladých umělců. Činnost Společnosti v Poličce, vycházející z toho, že se zde Martinů narodil, spočívá mimo jiné v organizaci setkání členů SBM na slavnosti „Otvírání studánek", dále malých koncertů a besed v místní ZUŠ. Členové pobočky ve Zlíně se aktivně účastní koncertů pořádaných Filharmonií Martinů Zlín a komorních koncertů z díla Martinů, pořádaných v sále zlínské radnice. Brněnská SBM pořádá již mnoho let koncertní cykly v sále ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, v roce 2004 připravila zajímavý program pod názvem „Martinů v roce České hudby aneb Setkávání v prostoru a čase".

 

https://www.martinu.cz/cz/instituce/spolecnost-bohuslava-martinu/

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti