Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

V prostorách poličského muzea, kde se v místech, kde se snoubí krása s historií, můžete říct si své "ano".

A pokud hledáte netradiční místo pro přednášku nebo kde lze nerušeně debatovat v úzkém kruhu managementu či jednat s obchodními partnery i pro vás je muzeum tím pravým místem.

 


   Svatební obřady    

 

Řekněte si své "ano" v místech, kde se snoubí krása s historií…Vybíráte místo pro svatbu? Poličské muzeum Vám nabízí možnost uspořádat svatební obřad na netradičních místech i pod širým nebem. Vybrat si můžete z několika variant – od romantické svatby rozkvetlém atriu přes uvolněnou atmosféru audiovisuálního sálu nebo v prostorách městské galerie…

Svatební obřad a termín

 

1. Svatební obřady a veškeré administrativní záležitosti poskytuje a zajišťuje výhradně matriční úřad města Poličky (www.policka.org).

2. Městské muzeum poskytuje pouze místo pro konání svatebního obřadu.

3. Termín (datum a hodina) je nutné předem domluvit v Městském muzeum a galerii Polička (Tylova 114, Polička, tel.: 461 723 855) a současně na matričním úřadě města Poličky (Palackého nám. 160, Polička, tel.: 461 723 883)

4. Svatební obřad se v prostorách Městského muzea a galerie Polička koná pouze se souhlasem ředitele.

MÍSTO KONÁNÍ OBŘADŮ:

 • 1. Kaple Františka Xaverského v budově radnice na Palackého nám., čp. 2, Polička

  - jedná se o úředně určenou místností pro uzavírání manželství (na základě usnesení RM č. 323 ze dne 29. 10. 2012);

  - stanovený počet osob: v kapli max. 8 osob, v předsálí 14 osob (v kapli se vykonává výhradně obřad, pro svatebčany je vyhrazen prostor ve výstavním sále, gratulace novomanželům se odehrává mimo kapli);

  - realizace svateb pouze od května do září;

  - poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 4.000,- Kč (zahrnuje náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu sálu pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

  jonesovi kaple 1jonesovi kaple 2jonesovi kaple 3jonesovi kaple 6jonesovi kaple 7jonesovi kaple 10jonesovi kaple 11 

 • kaple 3kaple 2kaple 4kaple 1kaple 5

  2. Expozice Městské galerie v budově radnice na Palackého nám., čp. 2, Polička

  - stanovený počet osob: dle velikosti expozice 50-60 osob;

  - realizace svateb pouze od května do září;

  - poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 4.000,- Kč (zahrnuje náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu prostoru pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

  - tyto prostory nejsou úředně určeny jako místo pro provádění sňatečních obřadů, správní poplatek pro město Polička činí 1.000,- Kč.

 • radnice 1radnice 2radnice 3radnice 4radnice 5radnice 6

  svatby stepankovi 1svatby stepankovi 2svatby stepankovi 3svatby stepankovi 4svatby stepankovi 5

  3. Expozice a audiovizuální sál Centra Bohuslava Martinů, Tylova čp. 114, Polička

  - stanovený počet osob: expozice 20 osob, audiovizuální sál 80 osob;

  - realizace svateb celoročně;

  - v audiovisuálním sále lze využít techniku (PC, dataprojektor) a klavír Petrof pro účely hudebního doprovodu;

  - poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 2.000,- Kč (zahrnuje náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu prostoru pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

  - tyto prostory nejsou úředně určeny jako místo pro provádění sňatečních obřadů, správní poplatek pro město Polička činí 1.000,- Kč.

 • avsal 1avsal 3avsal 4avsal 5avsal 6

 • svatba docekalovi 1svatba docekalovi 2svatba docekalovi 3svatba docekalovi 4svatba docekalovi 5

  svatba docekalovi 6svatba docekalovi 7svatba docekalovi 8svatba docekalovi 9

  4. Muzejní zahrada, Tylova čp. 114, Polička

  - stanovený počet osob v prostoru muzejní zahrady 100 osob;

  - realizace svateb od května do září;

  - poplatek pro Městské muzeum a galerii Polička je stanoven na 2.000,- Kč (zahrnuje náklady muzea na zabezpečení prostoru, personál, přípravu prostoru pro svatebčany a využití prostor pro účely fotografování);

  - tyto prostory nejsou úředně určeny jako místo pro provádění sňatečních obřadů, správní poplatek pro město Polička činí 1.000,- Kč.

 • ATRIUM 2ATRIUM 3ATRIUM 4ATRIUM 6ATRIUM 7

  SVATABA NOVOTNY 1SVATABA NOVOTNY 2SVATABA NOVOTNY 3SVATABA NOVOTNY 4

  SVATABA NOVOTNY 5SVATABA NOVOTNY 6SVATABA NOVOTNY 7SVATABA NOVOTNY 8

Prostory muzea jsou bezbariérové, prostory radnice nikoliv.

Obecná ustanovení:
 • V případě písemného souhlasu ředitele Městského muzea a galerie Polička je možno provést svatební obřad v prostorách expozic či na muzejním dvoře a to za dozoru průvodce, jehož pokynů jsou svatebčané povinni uposlechnout. V případě expozic je nezbytné dbát bezpečnosti exponátů. Den stanovený na oddávání je sobota. Mimo tento den lze sňatek také uskutečnit, matriční úřad na žádost snoubenců vydá povolení.
 • Jednání na matrice si snoubenci řeší samostatně.
 • Fotografování a filmování je povoleno v místě obřadu a všech exteriérech.
 • Zaměstnanci muzea se nepodílí na výzdobě prostor.
 • Klavír v audiovisuálním sále je svatebčanům k dispozici.
 • Všem účastníkům svatby je k dispozici hygienické zázemí pro návštěvníky muzea.
 • Časová dotace na svatební obřad včetně přípravy a sklízení je nutné konzultovat s kontaktní osobou muzea.
 • Svatební obřady se většinou odehrávají v otevírací době muzea, která je 9–16/17 hodin. V případě zájmu uspořádat obřad mimo tyto hodiny bude účtován zvýšený poplatek za provoz.
 • Po dobu obřadu se nepředpokládá kompletní uzavření objektu pro veřejnost (pouze oddělení prostoru), v případě zájmu o uzavření objektu pro veřejnost uhradí nájemci provozovateli ušlé vstupné.
 • Obřad je nutné závazně rezervovat minimálně 6 týdnů před plánovaným datem.  
 • Rezervovaný obřad lze zrušit nejpozději 7 dní před plánovaným datem.
 • Je nutné počítat s tím, že na místě možné zajistit parkování.
 • Zvyky a tradice (např. házení rýže, okvětních lístků apod.) je nutné konzultovat s kontaktní osobou muzea.
 • Vstup zvířat je zakázán v celém objektu muzea i galerie.

Objednávka pronájmu ke stažení zde:

OBJEDNAVKA_PRONAJMU_PROSTOR_PRO_SVATEBNI_OBRAD.doc

Svatební obřady zajišťuje matriční úřad města Poličky (www.policka.org). 

Kontakt matrika: Zahradníček Michal, tel. 461723883,  Palackého nám. 160, Polička

 

Kontakt muzeum: tel: 461 723 855 / 733 712 503, www.cbmpolicka.cz

Otevírací doba muzea:

září - duben: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hodin

květen - srpen: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin

- vždy po předchozí dohodě. V této době po předchozí dohodě Vám také ukážeme prostory určené ke konání svatebních obřadů.    

     

Správní poplatky:

Poplatek pro muzeum je stanoven ve výši 2.000,-Kč a je splatný předem. Navíc ovšem přibude poplatek 1.000,-Kč pro Město Polička, neboť tyto prostory nejsou určeny jako místo pro provádění sňatečních obřadů. Svatby je možné uspořádat celoročně. Konkrétní termín vždy záleží na domluvě s matrikou MÚ Polička.

Platební podmínky:

 • Cena zahrnuje: pronájem definovaného místa po stanovenou dobu trvání obřadu.
 • Cena nezahrnuje: občerstvení, výzdobu, poplatky na matrice a oddávajícímu.
 • Cena za pronájem prostor je splatná nejpozději den před konáním svatebního obřadu.

 

Seznam oddávajících Polička (platnost pro rok 2018):

 • Jaroslav Martinů
 • Bc. Antonín Kadlec
 • Mgr. Jan Jukl
 • RnDr. Ladislav Scheib
 • Marie Kučerová

Podle zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, činí snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou, místostarostou, nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu.

Objednávka pronájmu ke stažení zde:

OBJEDNAVKA_PRONAJMU_PROSTOR_PRO_SVATEBNI_OBRAD.doc

    Pronájmy    

AUDIO-VISUÁLNÍ / PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

av 1av 1av 1av 1

Potřebujete-li nerušeně debatovat v úzkém kruhu managementu či jednat se svými obchodními partnery, audio-visuální sál muzea je tím pravým místem. Nabízíme reprezentativní prostor s vybavením. Samozřejmostí je plátno, dataprojektor, vizualizér, flip chart a v případě požadavku také notebook k zapůjčení. 

Bezbariérový přístup

Cena: 2hodiny = 1200,- Kč / každá další započatá hodina = 300,- Kč

Poznámka: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, zapsané spolky a školní instituce - pronájem prostor 300,- Kč/hod.

Kapacita sálu: 70 osob

Vybavení: v audiovisuálním sále lze využít techniku (PC, dataprojektor + plátno, vizualizér, flip chart) a klavír Petrof pro účely hudebního doprovodu

 

ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ z přelomu 19. a 20. století

trida bm 1trida bm 1trida bm 1trida bm 1trida bm 1

Chcete vyzkoušet něco netradičního? Což usadit své zaměstnance či obchodní partnery do školních škamen! K tomu poslouží zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy školu navštěvoval malý Bohuslav Martinů.

Bezbariérový přístup

Cena: 2hodiny = 600,- Kč / každá další započatá hodina = 100,- Kč

Poznámka: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, zapsané spolky a školní instituce - pronájem prostor 300,- Kč/hod.

Kapacita sálu: 15 osob

                                  

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti