Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Polička je městem, které pro cestovatele, ale i své obyvatele, vydává zajímavé publikace. Díky nim se návštěvníci mohou dovědět více o nejslavnějším rodákovi Bohuslavu Martinů či o gotickém opevnění města, barokních stavbách nebo o moderní architektuře z let 1900 – 1950.

Mezinarodni den pruvodcu

V rámci mezinárodního dne průvodců, který letos vychází na čtvrtek 21. února 2019, si muzejníci připravili pro všechny zaměstnance v kultuře, kteří v tento den navštíví poličské muzeum dárek. Každý, kdo se prokáže, že pracuje v cestovním ruchu, si odnese publikaci o Poličce uznávaného historika PhDr. Davida Junka dle vlastního výběru nebo Kapesního průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů od českého muzikologa, vysokoškolského pedagog prof. PhDr. Jaroslava Mihuleho, CSc.

Co o městě, jenž je vstupní branou do Žďárských vrchů, které v minulosti bývalo věnným městem českých královen a v 18. století patřilo mezi nejbohatší města Východních Čech - nevíte, se dozvíte z publikací Mariánský obelisk a barokní sochy, Gotické opevnění města, Moderní architektura 1900 – 1950, Barokní a gotická radnice, Klacisistní vyřezávaná vrata a dveře a Kostel sv. Jakuba.

Nejen v letních měsících stojí město za vidění. Do dnešních dnů se zde dochovaly městské hradby v délce 1220 m, obepínají celé historické jádro a zpevněné 19 věžemi, s ochozem místy přístupným veřejnosti. Na náměstí stojí jeden z nejkrásnějších mariánských sloupů v Čechách a barokní radnice s expozicemi městské galerie. Dominantou města je kostel sv. Jakuba, v jehož věži se narodil a část svého dětství prožil hudební skladatel Bohuslav Martinů.  Ten byl spolu s rodnou světničkou Martinů 8. února 2010 prohlášen za národní kulturní památku. 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti