Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

VSTUPNÉ:

RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ

 • dospělí 120,- Kč
 • děti, studenti 60,- Kč
 • důchodci 90,- Kč
 • rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 240,- Kč

Minmální počet návštěvníků 5 osob a maximální 25 osob (autobusový zájezd nutné rozdělit). Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na komentovanou prohlídku rodné světničky ve věži kostela. Vstup na věž pouze v doprovodu průvodce. Délka prohlídky je 45 – 60 min.

V přaě nepříznivého počasí, bouřky nebo ledovky je vstup na věž zakázán. Prohlídky se nekonají ani v době obřadů probíhajících v kostele sv. Jakuba.

 

GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA

 • dospělí 80,- Kč
 • děti, studenti 40,- Kč
 • důchodci 60,- Kč
 • rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 160,- Kč

Minimální počet návštěvníků 5 osob a maximální 25 osob (autobusový zájezd nutné rozdělit). Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na komentovanou prohlídku gotického opevnění města.  Vstup na hradby pouze v doprovodu průvodce. Délka prohlídky je 45 – 60 min.

 

MĚSTSKÁ GALERIE V RADNICI – EXPOZICE

 

 • dospělí 100,- Kč    
 • důchodci 70,- Kč   
 • děti a studenti 50,- Kč  
 • rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 200,- Kč

Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na prohlídku galerie v radnici. 

 


EXPOZICE CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ

Vstup do expozic:

 • dospělí 60,- Kč
 • děti, studenti, důchodci 30,- Kč
 • rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

 

 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:

 

PŘÍBĚHY DŘEVĚNÝCH HRAČEK

 • dospělý 120,- Kč
 • děti od 6 let, studenti, důchodci 60,- Kč
 • děti 3-6 let 30,- Kč
 • děti do 3 let zdarma
 • rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 250,- Kč

 

PROGRAMY A PROJEKTY PRO VEŘEJNOST:

TURISTICKÉ PROHLÍDKY:

 • dospělí 100,- Kč
 • děti, studenti, důchodci 80,- Kč 
 • rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 200,- Kč

Koncerty, zájezdy apod. mají vstupné stanovováno dle konkrétních akcí.

Doporučujeme telefonickou rezervaci skupin předem, poplatek se neúčtuje.

Specializovaný výklad v NJ/ AJ

Je nutné se předem objednat, aby byl zajištěn průvodce/tlumočník. Poplatek pro skupinu (nezáleží na počtu osob) se platí navíc nad běžné vstupné ve výši 300,- Kč za každou hodinu

(i nedokončenou). Pro představu 1 hodinu trvá prohlídka Rodné světničky Bohuslava Martinů nebo Gotického opevnění města (záleží na výběru).

BONUS pro návštěvníky všech expozic 

Cena vstupenky zahrnuje vstup do Rodné světničky Bohuslava Martinů, vstup na gotické opevnění města, vstup do expozic a na výstavy Centra Bohuslava Martinů, expozice a výstavy Městské galerie v radnici. Platnost vstupenky od zakoupení 48 hod.

dospělí 400,- Kč; děti, studenti, důchodci 200,- Kč; rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 800,- Kč

Rodinné vstupné

Rodinné vstupné je stanoveno v ceně dvou vstupenek pro dospělého návštěvníka, zahrnuje vstup pro dvě dospělé osoby a jejich děti (1 – 2 děti do 15 let) - ceny viz výše.

Jiné slevy

 • Děti do 6 let zdarma (rodiče jsou povinni zajistit dohled)
 • Studenti ve věku 18 – 26 let jsou povinni předložit studentský průkaz.
 • Rodinné pasy 10% sleva.
 • Tělesně postižení spoluobčané 50% sleva tj. důchodcovské vstupné.
 • Studenti dějin umění a členové Uměleckohistorické společnosti mají vstup do galerie zdarma.
 • Členové Asociace muzeí a galerií po předložení průkazu zdarma.
 • Zástupci tisku, rozhlasu a televize při přípravě reportáží a po předložení průkazu zdarma.
 • Při sjednání vstupu mimo provozní dobu se účtuje 100% příplatek.
 • Slevy se nesčítají. Jiné než výše uvedené slevy nejsou bez souhlasu ředitele poskytovány.

Prodej vstupenek je ukončen 30 minut před zavírací dobou.

Tyto sazby jsou platné od 1. 2. 2022

V Poličce dne 27. 1. 2022

Mgr. Pavla Juklová, ředitelka organizace

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY v MUZEU

Doporučujeme telefonickou rezervaci skupin předem, poplatek se neúčtuje.

BONUS pro školy

Pravidelná návštěva muzejních expozic v průběhu školního roku, bude zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

VZHŮRU DO STŘEDOVĚKU!

 • děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

  PRAVIDELNÁ NABÍDKA k expozicím muzea

 

Historie města Poličky a okolí

NAKOUKNĚTE DO HISTORIE

– zážitkové objevování historie pro malé i nejmenší

 • děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

– dějiny královského věnného města Poličky

 • děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

– výlet do minulosti města Poličky spojený s návštěvou gotického opevnění města

 • děti/žáci/studenti 60,- Kč, učitelé zdarma

 

Sklářství na Horácku

POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA

– osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou

 • děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 Křehká krása skla I, II, III

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

 • děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

Třída Bohuslava Martinů

HRAJEME SI NA ŠKOLU

– hraní si na opravdovou školu v opravdové historické třídě

 • děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ

– porovnejte současnou školu se školou minulého století

 • děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

 

Barevný svět Bohuslava Martinů

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

– obrazy ze života Bohuslava Martinů

 • děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

– výlet do Poličky po stopách skladatele v expozici Barevný svět BM i v rodné světničce na věži kostela

 • děti/žáci/studenti 80,- Kč, učitelé zdarma

 

Hudebně-vzdělávací programy o Bohuslavu Martinů

HRAVĚ I VÁŽNĚ O MARTINŮ / ZŠ, SŠ a ZUŠ

- tematické hudební dílny s externí lektorkou (kompletní nabídku programů naleznete v samostatném sešitu)

 • děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

 


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti