Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

21 Balety 6   21 Balety 5   21 Balety 3   21 Balety 7

Pojďme na Martinů - Balety

Středa 22. února 2012, 18.00 hod.    

Další pořad v rámci dlouhodobého cyklu představí Bohuslava Martinů jako tvůrce baletní hudby. V období 1922 – 1932 napsal skladatel 8 baletů, z nichž se nejvíce proslavil Špalíček, balet se zpěvem o 3 dějstvích z roku 1932. Pozornost si ovšem jak pro originální témata, tak jejich zpracování zaslouží i ostatní balety, jež mu předcházely: Kdo je na světě nejmocnější?, Vzpoura, Motýl, který dupal, Podivuhodný let, Kuchyňská revue, Natáčí se! a Šach králi.

Jitřenka 2/2012

21 Balety21 Balety 321 Balety 521 Balety 6

21 Balety 721 Balety 821 Balety 9

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti