Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

29 Klavir II 3   29 Klavir II 4   29 Klavir II 9   29 Klavir II 2

Pojďme na Martinů – Klavír II

Čtvrtek 28. března 2013, 19.00 hod.

Druhý díl přednášky o klavírní tvorbě Bohuslava Martinů představí období, které počíná příchodem mladého skladatele do Paříže v r. 1923, pokračuje složitým hledáním vlastního rukopisu pod nejrůznějšími hudebními vlivy, nevyjímaje ani moderní jazz, a končí rokem 1930, znamenajícím předěl v životní tvorbě ve prospěch zjednodušení výrazových prostředků a vytříbení uměleckého stylu. Kromě samotné hudby si pozornost zaslouží i řada osob, jimž Martinů své klavírní skladby věnoval.

Jitřenka 3/2013

29 Klavir II29 Klavir II 129 Klavir II 229 Klavir II 329 Klavir II 4

29 Klavir II 529 Klavir II 629 Klavir II 729 Klavir II 829 Klavir II 9

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti