Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Pisn 1   Pisn 2   Pisn 4   Pisn 8

Písně (nejen) národního obrození  

Vladimír Richter – zpěv, Jan Tuláček - kytara

Čtvrtek 19. prosince 2013, 18.00 hod.   

Program koncertu přináší ukázky v nové době málo uváděných nebo vůbec neuváděných skladeb. Na drobnou komorní produkci určenou často k provozování v privátním prostředí šlechtických nebo měšťanských domů či v programech hudebních akademií nebyla později, pod dojmem vžitého názoru, že jde o „chudičké“ umění, zaměřena pozornost interpretů, historiků ani vydavatelů. Právě 18. a 19. století se však zasloužilo o popularitu kytary, o udržení dlouhé tradice uvádění písní s kytarovými doprovody, přispělo ke kultivaci češtiny a položilo základy, na kterých vyrostla česká národní hudba. Do programu jsou vřazeny i zpěvy vánočně laděné.

Jitřenka 12/2013

Pisn 1Pisn 2Pisn 3Pisn 4Pisn 5

Pisn 7Pisn 8Pisn nejen narodniho obrozeniPisn 6

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti