Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

69-1  69-2  69-3  69-4

 

PŘEDNÁŠKA: Sonátová díla pro housle a klavír II

Čtvrtek 24. listopadu 2016, 19.00 hod.

První díl věnovaný sonátovým dílům Bohuslava Martinů pro housle a klavír byl zaměřen na tři hlavní, číslované sonáty (vedle Sonáty pro dvoje housle a klavír), a nyní čekají na své představení zbývající čtyři díla patřící do této kategorie. Seznámíme se jak s prvotinami mladého skladatele, tak vyzrálejšími skladbami pozdějšího období. „Menu“ dalšího přátelského setkání v rámci dlouhodobého cyklu pořadů nazvaného POJĎME NA MARTINŮ bude sestávat z těchto „chodů“: Sonáta C dur pro housle a klavír (1919), Sonáta d moll pro housle a klavír (1926), Sonatina pro dvoje housle a klavír (1930) a Sonatina G dur pro housle a klavír (1937). První dvě sonáty věnoval Martinů svým „milým hochům“ Stanislavu Novákovi (housle) a Karlu Šolcovi (klavír), jejichž přátelství se pojí ještě ke studiu na pražské konzervatoři. Sonatina G dur naopak vznikla v období vrcholných skladeb Bohuslava Martinů (Julietta, Kytice aj.) a nakonec doprovázela autora i na jeho poslední cestě, neboť pomalou větu z této "instruktivní skladby pro začátečníky“ si vybral houslista Petr Rybář, aby ji přednesl při smutečním obřadu za zemřelého skladatele ve švýcarském Pratteln 1. září 1959.

Jitřenka 11/2016

 69-5  69-6  69-7  69-8  69-9

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti