Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

70 IMG 1533  70 IMG 1534  70 IMG 1541  70 IMG 1542

 

PŘEDSTAVENÍ: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční, scénické provedení

Sobota 17. prosince 2016, 16.00 hod.

Způsob provedení oblíbené pastorální mše z roku 1796 je svým způsobem ojedinělým projektem svého druhu, neboť se snaží netradičním způsobem spojit zpívaný text s jeho dějovým ztvárněním. Na jevišti se tak objeví Josef a Marie s Ježíškem, tovaryš a mistr, tři králové, pastýř, poutník a další postavy známého příběhu o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

Účinkují členové a sólisté Opery Národního divadla v Praze. Představení se uskuteční v sobotu 17. 12. 2016 od 16.00 hodin v evangelickém kostele v Borové.

Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové a Centrem Bohuslava Martinů. Vstupné dobrovolné.

Jitřenka 12/2016

70 IMG 1545  70 IMG 1546  70 IMG 1548  70 IMG 1549  70 IMG 1551

70 IMG 1555  70 IMG 1560  70 IMG 1568

Představení České mše vánoční z pohledu Jana Edlmana (starosty Poličky v roce 1990):

Zřejmě nejvzdálenější posluchačkou Rybovy mše byla naše 12-letá vnučka Ellie, která se svým otcem Markem žije v hlavním městě Walesu – Cardiffu. Přestože nerozumí česky (až na pár běžných frází, jako je Děkuji, Prosím apod.), poslouchala napjatě příběh Kristova narození, který je nepochybně univerzálně srozumitelný i její generaci odkojené spíš pop-music… Táta ji jen párkrát vysvětlil, co se před našimi zraky odehrává, ale mše v ní nepochybně zanechala hluboký dojem, jak sama později konstatovala: „Měla jsem dva moc hezké zážitky z našeho týdenního výletu do Poličky – cestu zasněženou Vysočinou na oběd do Daňkovic a Rybovu mši v Borové.“ Hudba tedy opravdu nezná hranic a obrazně řečeno „spojuje národy“!  

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti