Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 
Výtvarné umění

Svatojiřské posvícení se scénou marnotratného syna

Autor: Nespěšný Marek podle Nopise Hanse Jacoba (?)
Technika: malba olej
Materiál: plátno
Rozměry: v.164 cm, š.264 cm
Datace: 2005
Inv. číslo: Gos 193
Foto: G-os_193
 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti