Hledání
Pokročilé vyhledávání
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Městská galerie

GALERIE V RADNICI - SBÍRKY STARÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ

Galerijní expozice sídlí v barokní radnici, jež byla postavena v 18. století. V galerii je soustředěna kolekce pláten rodu Hohenemsů, v níž jsou zastoupeny portréty, krajinné výjevy, alegorická a náboženská  díla. Staré umění na Poličsku mapuje vývoj umění od gotiky do 19. století. Představen je soubor plastik, obrazů a grafik. Je zde zastoupen kvalitní měšťanský portrét 19. století i sochařská tvorba přelomu 19. a 20. století. Součástí prohlídky je i gotická kaple a barokní kaple sv. Františka Xaverského, jenž prostupuje dvěma patry a dodnes je v úplnosti dochována její původní výzdoba. Expozice Moderní umění na Poličsku prezentuje díla autorů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde působili, a kteří svým významem překročili hranice regionu – Z. Sion, V. Bromová. Expozice Bohuslav Martinů ve výtvarném umění je tvořena ohlasy výtvarníků na dílo hudebního skladatele.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti