Hledání
Pokročilé vyhledávání
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Vstupné

Rodná světnička Bohuslava Martinů

dospělí 60,- Kč
děti, studenti, důchodci 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

 


Gotické opevnění města

dospělí 40,- Kč
děti, studenti, důchodci 20,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 80,- Kč

 


Galerie v radnici - sbírky starého a moderního umění

Vstup do všech expozic:

dospělí 60,- Kč
děti, studenti, důchodci 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

 

Vstup do jednoho patra galerie dle výběru:

dospělí 40,- Kč
děti, studenti, důchodci 20,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 80,- Kč


Expozice Centra Bohuslava Martinů a krátkodobé výstavy

 

Vstup do všech expozic a výstav:

dospělí 80,- Kč
děti, studenti, důchodci 40,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 160,- Kč

s publikací Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů
dospělí 150,- Kč
děti, studenti, důchodci 130,- Kč

s publikací Kapesní průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů
dospělí 120,-Kč
děti, studenti, důchodci 70,- Kč

 

Vstup do jedné expozice dle výběru:

dospělí 40,- Kč
děti, studenti, důchodci 20,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 80,- Kč

 

Vstup do dvou expozic dle výběru:

dospělí 60,- Kč
děti, studenti, důchodci 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

 

Vstup do AV sálu

dospělí 20,- Kč
děti, studenti, důchodci 10,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 40,- Kč

Krátkodobé výstavy

dospělí 40,- Kč
děti, studenti, důchodci 20,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 80,- Kč

 

Programy a projekty pro veřejnost:

Dospělí, děti, studenti, důchodci 40,- Kč

Přednášky a besedy:

Dospělí 30,- Kč, děti, studenti, důchodci 15,- Kč

 

 

Specializovaný výklad v NJ/ AJ

Je nutné se předem objednat, aby byl zajištěn průvodce/překladatel. Poplatek pro skupinu (nezáleží na počtu osob) je navíc nad běžné vstupné ve výši 200,-Kč za každou hodinu (i nedokončenou). Pro představu po 1 hodině je: Rodná světnička Bohuslava Martinů, Turistické prohlídky města, expozice Centra Bohuslava Martinů, Gotické opevnění (záleží na výběru).


BONUS pro návštěvníky všech expozic - cena vstupenky zahrnuje vstup do Rodné světničky Bohuslava Martinů, vstup na gotické opevnění města, vstup do expozic a na výstavy Centra Bohuslava Martinů a Městského muzea a galerie Polička

dospělí 180,- Kč

děti, studenti, důchodci 90,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 360,- Kč

 

BONUS pro školy

Pravidelná návštěva muzejních expozic v průběhu školního roku, bude zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

 

Rodinné vstupné

Rodinné vstupné je stanoveno v ceně dvou vstupenek pro dospělého návštěvníka, zahrnuje vstup pro dvě dospělé osoby a jejich děti (1 - 2 děti do 15 let) - ceny viz výše.

- Děti do 6 let zdarma (rodiče jsou povinni zajistit dohled)

- Studenti ve věku 18 - 26 let jsou povinni předložit studentský průkaz.

- Rodinné pasy 10% sleva.

- Pas Česko-moravského pomezí 10%.

- Tělesně postižení spoluobčané 50% sleva tj. důchodcovské vstupné (pokud je postižen důchodce slevy se nesčítají).

- Studenti dějin umění a členové Uměleckohistorické společnosti mají vstup do galerie zdarma.

- Členové Asociace muzeí a galerií po předložení průkazu zdarma.

- Členové Kruhu přátel výtvarného umění po předložení průkazu 50% sleva na vstup do galerie.

- EUROBEDS - Klub českých turistů 50% sleva na výstavy a vstup do expozic galerie a Centra Bohuslava Martinů.

- Zástupci tisku, rozhlasu a televize při přípravě reportáží a po předložení průkazu zdarma.

- Koncerty, přednášky, zájezdy apod. mají vstupné stanovováno dle konkrétních akcí.

- Doporučujeme telefonickou rezervaci skupin předem, poplatek se neúčtuje.

- Při sjednání vstupu mimo provozní dobu se účtuje 100% příplatek.

- Jiné než výše uvedené slevy nejsou bez souhlasu ředitele poskytovány.

 

Prodej vstupenek je ukončen 30 minut před zavírací dobou.

 

Tyto sazby jsou platné od 6. 1. 2010

 

V Poličce dne 6. 1. 2010

 

Mgr. Pavla Pavlíčková, pověřená řízením organizace

 

 

KDE NÁS NAJDETE:

mapka_kde_co_je_vez_radnice_hradby

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti