Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

sal radnice 1sal radnice 1sal radnice 1sal radnice 1sal radnice 1sal radnice 1

V České republice je asi 40.000 nemovitých kulturních památek, ale pouze 400 náleží do "extraligy" národních kulturních památek. Poličská radnice k nim patří s ohledem na svoji mimořádnou hodnotu.

Velkorysost i honosnost budovy je patrná hned při vstupu na náměstí. Minulý rok bylo ukončeno restaurování nově objevené původní výmalby reprezentačního štukového vestibulu – barokní imitace vápence ve třech barevných odstínech. V příštím roce budou kompletně obnoveny vnější fasády. Nyní přišla řada na reprezentační sál.

Vybavení a výzdoba hlavního zasedacího sálu byly zničeny při požáru města roku 1845. Nynější obnova tedy není rekonstrukcí původního stavu, protože ten neznáme. Při obnově byl zvolen výtvarný přístup navozující možnou atmosféru původního prostředí.“ uvádí historik umění PhDr. David Junek a popisuje obnovu sálu. „Na podlahu byly položeny dobově obvyklé dvoubarevné parkety zámeckého typu s vídeňským křížem, výmalba využila odstíny z barokní kaple. Pro osvětlení byly vybrány křišťálové lustry reprezentující českou sklářskou tradici. Sál zdobí závěsy v barokním stylu.“

Celá akce probíhala dle schválené studie Ing. Petra Rohlíčka, pod dohledem památkových institucí. O financování se podělilo město Polička s Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem.

Reprezentační sál je od roku 1994 využíván pro expozice poličské galerie a představuje evropsky proslulé luxusní kusy nizozemské malby 16. století z obrazárny rodu Hohenemsů – je přístupný v rámci prohlídky galerie. Sál bude využíván pro reprezentační účely města a budou zde možné i svatební obřady.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti