Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

kl kl 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5

V sobotu 17. května 2014 ve 14.00 hod. se ve výstavních sálech centra konalo slavnostní zahájení interaktivní a vzdělávací výstavy HRY A KLAMY. Vernisáž si nenechalo ujít na desítky zvídavých návštěvníků, kteří se zde procvičili své smysly, reflexy a důvtip. Úvodního slova se chopil kurátor výstavy PhDr. David Junek a příjemné hudební zpestření se postarali studenti poličského gymnázia pod vedením Ellen Erbesové, kteří přítomným zazpívali.

Exponáty na výstavě pocházejí z libereckého zábavně - naučného science centra iQpark. „Podle nás spočívá jedinečnost výstavy v tom, že na rozdíl od běžných výstav, kde by návštěvníci neměli na exponáty sahat, jsou zde nuceni k opaku. S vystavenými objekty je zapotřebí pracovat. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek z oblasti fyziky nebo biologie a zároveň v sobě skrývá prvek pobavení, hry a objevitelského vzrušení“ odpovídá kurátor výstavy PhDr. David Junek. Nikdo tu ovšem inteligenční kvocient neměřil, přesto však byla potřeba jistá dávka šikovnosti, hravosti, intuice a představivosti... Návštěvníci na výstavě našli na šest desítek interaktivních exponátů. Jejich výběr byl vzhledem k poslání výstavy zaměřen více na hravé a zábavné než naučné exponáty. I výraz exponát zde není příhodný, protože vyvolává spíše muzejní představu předmětů, kterých se nesmíte ani dotknout. Tady se naopak dotyky a zapojení vyžadují.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti