Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Muzeum vydalo k blížícímu se výročí založení města (2015) malonákladovou sérii 11 pohlednic, z části historických a z části prezentujících vlastní sbírky.

PEMYSL OTAKAR 2POHLEDNICE 3POHLEDNICE 4POLIKA BROMOVAPOLIKA HISTORICKAKLASICISTNI VRATAMARTIN 3ROKYPOHLEDNICE 1POHLEDNICE 2

Nové pohlednice muzea

Muzeum vydalo k blížícímu se výročí založení města (2015) malonákladovou sérii 11 pohlednic, z části historických a z části prezentujících vlastní sbírky:

 

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, zakladatel města Poličky roku 1265. V době největší moci král český (znak lva), vévoda rakouský (břevno), štýrský (panter) a korutanský (3 lvi), markrabě moravský (orlice šachovaná) a kraňský (orlice). Orlí křídla na přilbě symbolizují ochranu od sv. Václava a výzdoba kropíře představuje rytíře Růže nebeské. Iluminace Antonína Odehnala dle podkladů Davida Junka (2003). Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014. www.cbmpolicka.cz

Anthoni Bays: Zahradní hostina Hohenemsů, 212x543cm, 1578. Stálá expozice poličské galerie. Nejrozsáhlejší renesanční skupinový portrét na sever od Alp (54 osob) zachycuje vrcholné období slávy rakouského rodu vlastnícího mj. zámek Bystré u Poličky. Jakub Hanibal I. z Hohenemsu (ve zlatém kabátu vpravo) - nejvyšší velitel papežského vojska a synovec papeže Pia IV. Medici. Karel Boromejský (kardinál zády k divákovi) – bratr manželky Jakuba Hanibala, arcibiskup milánský, později prohlášen za svatého. Foto Miroslav Sychra. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička (c) 2014. www.cbmpolicka.cz

Michael Rentz: Mědirytina morového sloupu (mariánského obelisku) v Poličce, 109x49cm, 1742. Stálá expozice poličské galerie. Městská rada objednala toto rozměrné a vynikající dílo u dvorního rytce hraběte Fr.A.Šporka. Sousoší (1731) je dílem Jiřího Pacáka a je zařazeno mezi národní kulturní památky. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička (c) 2014. www.cbmpolicka.cz

/formát A5/

Polička po r. 1744 – barokní podoba města v době jeho zlatého věku. Autor odborného zpracování David Junek, autor kresby Josef Kánský, autor kolorování Jiří Šindler. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014. www.cbmpolicka.cz /formát A5/

 

/formát A5/

Náměstí v Poličce od východu, Josef Šembera, 1825– barokní podoba města v mezidobí po výstavbě radnice r. 1744 a před požárem r. 1845. Unikátní komponované náměstí představuje monumentální radnici (sídlo správy města), mariánský sloup (symbol pravé víry) a dvojici kašen (zdroj vody ve faktickém i duchovním pojetí). Vše je nyní národní kulturní památka. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014. www.cbmpolicka.cz /formát A5/

Polička - klasicistní vyřezávaná domovní vrata. Ve městě se dochovalo 35 zdobených dveří a vrat z poloviny 19. století. Soubor nemá v jemnosti provedení i rozmanitosti dekoru v Čechách a na Moravě obdoby. Představený exemplář je z muzejních sbírek. Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014. www.cbmpolicka.cz

Bohuslav Martinů ve třech letech (narozen v Poličce 8.12. 1890), foto Jan Klesl.

Vydalo Městské muzeum a galerie Polička 2014. www.cbmpolicka.cz

Veronika Bromová: ZEMZOO, fotografie 208x98cm, 1998, součást instalace na 48. Bienále současného umění v Benátkách 1999, od roku 1999 ve stále expozici poličské galerie, vydalo Městské muzeum a galerie Polička, 2014, (c) Veronika Bromová.

Veronika Bromová: Rozcestí, z cyklu Království, fotografie 75x195cm, 2003-2005, od roku 2009 ve stále expozici poličské galerie, vydalo Městské muzeum a galerie Polička, 2014, (c) Veronika Bromová.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti