Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

K výročí 700 let založení města Poličky vydala r. 1965 Československá pošta známku navrženou Cyrilem Boudou. Pro rok 2015 Česká pošta nepočítala s vydáním výroční známky. To chtěl napravit známý poličský filatelista a sběratel pohlednic Jiří Řebíček. Nelitoval finančního nákladu a ve spolupráci s Českou poštou vydal tzv. „vlastní známku“ Polička 750 let – 2015. Jde o graficky upravený arch A4 s 25 známkami v 5 řádcích. Omezený počet bude pro zájemce v prodeji v městském muzeu. Koncepci vypracoval David Junek a vstupní návrh pro poštu zdatně připravila muzejní grafička Alena Jandlová. A jaká je tedy koncepce archu?

Ggn 146Ggn 329Gon184Gon 013Gon 019Hp 0659 1 2 aMMGP najit rozlieni z pozvanky Stna G-on 022

¨

Poličské poštovní známky

K výročí 700 let založení města Poličky vydala r. 1965 Československá pošta známku navrženou Cyrilem Boudou. Pro rok 2015 Česká pošta nepočítala s vydáním výroční známky. To chtěl napravit známý poličský filatelista a sběratel pohlednic Jiří Řebíček. Nelitoval finančního nákladu a ve spolupráci s Českou poštou vydal tzv. „vlastní známku“ Polička 750 let – 2015. Jde o graficky upravený arch A4 s 25 známkami v 5 řádcích. Omezený počet bude pro zájemce v prodeji v městském muzeu. Koncepci vypracoval David Junek a vstupní návrh pro poštu zdatně připravila muzejní grafička Alena Jandlová. A jaká je tedy koncepce archu?

První řádek představuje panoramatickou pohlednici (vydanou Josefem Kaňkou Kaňkovským) a  je poctou městu i všem vydavatelům a sběratelům pohlednic. Pohlednice z r. 1909 je rozdělena do 5 polí, což na aršíku vypadá zajímavě a při poštovním styku může vést ke vtipnému nápadu vylepit všech 5 známek, nebo postupně posílat 5 pohledů s těmito známkami.

Druhý řádek je připomínkou našich výtvarníků. Místně oblíbeného Františka Bukáčka s jeho vynikajícími kyticemi. Poličského rodáka – nejslavnějšího zdejšího malíře – Zbyška Siona s motivem Vysočiny a poličského morového sloupu. Slavné české fotografky Veroniky Šrek Bromové žijící v Poličce-Stříteži a jejího abstraktního díla, které zde vzniklo a je  v poličské galerii trvale vystaveno – jde o filosofické téma Jin-jang. Připomenout všechny zajímavé výtvarníky nebylo možno – přednost dostalo celkové vyznění archu.

Třetí řádek je věnován městskému znaku. Znaky se zrcadlově opakují, což je výtvarně zajímavější. Ve středu celého archu je znak, který město nyní používá.

Čtvrtý řádek je poctou Bohuslavu Martinů. Opět jsme využili osový princip - takže na kraji se opakuje vynikající portrét od Jiřího Šindlera a pak ještě kostelní věž od téhož autora. Reprodukce pamětní desky od Josefa Kadlece připomíná anglické známky s královnou.

Pátý řádek je opět věnován pohlednicím (dle přání zadavatele). Z nepřeberného množství byly vybrány motivy s  pohledem z kostelní věže, s Tylovým domem a poličským pivovarem.

MMG

(cena archu 430,- Kč).

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti