Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

TZ_10.9.2018

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku skautingu v Poličce. A co ke skautingu neodmyslitelně patří? Rozhodně to bude zpívání písní, poslech trampské hudby a opékání špekáčků. Ale jde to v muzeu?


U příležitosti výročí se poličské muzeum ve spolupráci se skautským střediskem Tilia v Poličce rozhodlo uskutečnit ve výstavních sálech muzea výstavu, která představí historii českého skautingu i poličského střediska. „Návštěvníci si budou moci prohlédnout kroniky, vlajky, skautské kroje, potřeby, spojené s životem v přírodě, a především desítky fotografií ze stanových táborů, výprav, putovních expedic a z nejrozličnějších akcí, pořádaných skauty pro děti i dospělé,“ uvádí kurátorka výstavy Mgr. Pavla Juklová.  „Pro děti budou připravena stanoviště, která prověří jejich zručnost a znalosti - uzlování, poznávání květin, orientace v mapě a další dovednosti. Na výstavě bude k vidění také táborový stan s podsadou a indiánský stan týpí s ohništěm,“ dodává.  

Vernisáž se bude konat již tuto neděli 16. 9. 2018 v 16.00 hodin ve výstavních sálech. Po oficiálním zahájení bude v případě příznivého počasí následovat posezení u slavnostního ohně s programem a poslechem trampské hudby na dvorku muzea. Zde bude zajištěno také již zmíněné občerstvení i možnost opékání špekáčku.

Výstava potrvá od 16. 9. do 4. 11. 2018.

Více na www.cbmpolicka.cz

Alena Zavoralová
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Tylova 114, 572 01 Polička
tel.: +420 461 723 864


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti