Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

TURISTICKÉ PROHLÍDKY POLIČKY

Procházka starým městem

(nízká pohybová náročnost)

 

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zapsána na prestižní seznam národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

 • náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
 • vyřezávaná klasicistní vrata
 • gotické opevnění města na jihu
 • valy
 • kostel sv. Jakuba
 • gotické opevnění města na severu

Dospělí: 80,- Kč 
Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 

Procházka za moderní architekturou

(nízká pohybová náročnost)

 

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období první republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

 • náměstí se spořitelnou a městským úřadem
 • Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem (rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel, městské divadlo)
 • Masarykova základní škola
 • Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)
 • ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy
 • Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů
 • park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války

Dospělí: 80,- Kč 
Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 

PO STOPÁCH SKLADATELE BOHUSLAVA MARTINŮ

Jednotné vstupné50,- Kč 

(vysoká pohybová náročnost, je nutné vystoupat 194 schodů)

 

Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více než 100 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. Poté návštěva bývalé chlapecké školy, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, a kde navštívíte expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Při komentované prohlídce, se seznámíte s výjimečnou osobností skladatele. Nechte se proto vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

Expozice lze navštívit jednotlivě:

GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA

Dospělí: 60,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 30,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 120,- Kč

nebo

RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ

Dospělí: 80,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti