Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

15 Koncert Robotkova 1  15 Koncert Robotkova 7  15 Koncert Robotkova 6    15 Koncert Robotkova 9

 Klavírní koncert - Hana Böhm-Robotková

Čtvrtek 1. září 2011, 18.00 hod. 

15 Koncert Robotkova 115 Koncert Robotkova 215 Koncert Robotkova 315 Koncert Robotkova 415 Koncert Robotkova 5

15 Koncert Robotkova 615 Koncert Robotkova 715 Koncert Robotkova 815 Koncert Robotkova 915 Koncert Robotkova 10

MALÝ VELKÝ KONCERT

Pár malých plakátků umístěných na poslední chvíli zval na neobvyklou akci spolku Náš Martinů. Přesto byl sál B. Martinů zcela plný. Poličku navštívila Hana Böhm Robotková, žijící od roku 2003 v Lucembursku, a sama projevila zájem uspořádat malý koncert s výkladem o jednom díle Bohuslava Martinů. Jistě stojí za to, abyste se seznámili s jejím životopisem. Pochází z Bystřice nad Pernštejnem. Její muzikantský talent ji přivedl ke studiu klavírní hry na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění. Kromě toho na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity studovala francouzštinu a hudební vědy. Někomu by to stačilo, ale Robotková odešla studovat klavír a komorní hru do Paříže, na École normale de Musique a na Schola cantorum. Stačí? Ne. Navštěvovala Sorbonnu a absolvovala ji diplomovou prací o jednom díle Bohuslava Martinů Ariadné a jeho libretu k tomuto dílu od Georgese Neveuxe. Dostávám se k náplni koncertu s ukázkami tohoto díla doprovázenými slovním výkladem. Málo se ví o zvláštním, řekl bych nijak zdůrazňovaném, přátelství mezi oběma partnery. Zatímco o Martinů je známo, že byl kromě své skladatelské geniality také velmi společenským, otevřeným a vtipným člověkem, o Georgu Neveuxovi platí pravý opak. Přestože jeho literární život byl bohatý a jeho díla ceněna, odmítal tvrdošíjně publicitu a nikdy nesouhlasil, aby o něm byla napsána biografie. Je zásluhou Robotkové, že dokázala přimět dceru spisovatele, aby jí o svém otci řekla nejen životopisné údaje, ale i to, co věděla o písemných stycích svého otce s Martinů. Martinů zaujalo dílo Georgese Neveuxe o Ariadné a Théseovi. Tato historie je obecně známá, ale spisovatel se zaměřil na duševní stav Ariadny, opuštěné na ostrově Naxos mythologickým hrdinou. Po zármutku a bolesti nad Théseovou zradou však Ariadné zažívá pocit volnosti a vlastního sebeuvědomění. Právě to zaujalo Martinů a to je jádrem operního příběhu, který nám v klavírních ukázkách Robotková virtuózně předvedla. Upozornila na některé motivy, které se v díle objevují, transponované do různých tónin i rytmů a vedoucí k pochopení obdobných proměn v duši Ariadny. Večer měl vynikající atmosféru a v dopise panu Jaroslavu Novotnému, protagonistovi večerů Náš Martinů, paní Robotková píše mimo jiné: „…Moc se mi v Poličce u vás líbilo, bude to jedna z nejkrásnějších koncertních vzpomínek. Tento víkend náhodou zrovna přijede do Lucemburska můj bývalý profesor z Brněnské konzervatoře Milan Bialas a budu mu o vás vyprávět. Je předsedou Společnosti skladatelů a hudebních interpretů, takže má mnoho hudebních kontaktů. Určitě bude znát nějaké nadšené muzikanty, kteří by za vámi rádi přijeli. Moc prosím pozdravujte všechny nadšené Martinůovce. Děkuju a přeju mnoho zdaru. Hana Böhm Robotková.“ Co k tomu dodat.

A. Klein

Jitřenka 10/2011

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti