Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. K tematickým výstavám jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání.

Využijte naše venkovní „expozice“ a provětrejte se se svými žáky na prohlídce nejzachovalejší gotické fortifikace ve střední Evropě nebo při procházkách městem, kdy můžete obdivovat historické jádro i moderní část města. Nebo navštivte expozici věnovanou nejslavnějšímu poličskému rodákovi Bohuslavu Martinů spolu s prohlídkou rodné světničky skladatele ve věži kostela sv. Jakuba. Za vidění rozhodně stojí i expozice o historii města Poličky, ve které si žáci mohou vyzkoušet tíhu brnění i krásu gotického šatu či si zastřílet na terč laserovou zbraní. Od listopadu pak můžete navštívit vánočně laděnou výstavu VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE, o věcech z domácnosti, které se však mohou stát muzejním pokladem či výstavu ZIMA NAPŘÍČ VÝTVARNÝM UMĚNÍM, jenž je  průřezem sbírkou výtvarného umění poličského muzea, se spojujícím motivem zimy. Výstava bude rozdělena do tří celků a to Svatá rodina v dílech starých mistrů, Krajináři Vysočiny a Biblické motivy v moderním umění. Za vidění také stojí výstava 14 V POLIČCE  74. umělecký výtvarný salon, který je zaměřen na 14 současných umělců Poličska.

!! Letos NOVĚ nabízíme mobilní projekt MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK. Vybrané muzejní předměty přivezeme přímo k vám  (do 25 km od Poličky). Tři pilotní projekty přibližují téma pravěku, středověku a sklářství !!

Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

BONUS pro školy: pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, před i během programu zajistíme veškerá hygienická opatření.

    Nabídka vzdělávacích programů k výstavám a expozicím muzea ke stažení zde:    

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro školy a školky ZÁŘÍ 2021 - LEDEN 2022_word

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro školy a školky ZÁŘÍ 2021 - LEDEN 2022_pdf

 • VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE (vhodné i pro MŠ) / 16. listopadu 2021 – 16. ledna 2022  – výstava o věcech darovaných, o jejich prvním životě v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii
 • GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA POLIČKY / září – říjen – procházka po části městské fortifikace 
 • PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / září – říjen – výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…
 • Procházka starým městem / září – říjen – komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…
 • Procházka za moderní architekturou / září – říjen – komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…
 • NOVĚ POSKLÁDEJTE STŘÍPKY SKLA (vhodné pro MŠ) / celoročně – osvojení elementárních poznatků o skle s výtvarnou dílnou, v expozici Sklářství na Horácku
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • KŘEHKÁ KRÁSA SKLA III. / celoročně – vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
 • NOVĚ NAKOUKNĚTE DO HISTORIE (vhodné i pro MŠ) / celoročně – artefiletické objevování historie pro malé i nejmenší, v expozici Historie
 • NOVĚ HRAJEME SI NA ŠKOLU (vhodné i pro MŠ) / celoročně – hraní si na opravdickou školu v opravdické historické třídě, ve třídě B. Martinů
 • NOVĚ ŠKOLA ZA ČASŮ NAŠICH PRADĚDEČKŮ / celoročně – porovnejte současnou školu se školou minulého století, ve třídě B. Martinů

   !! NOVINKA!! MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK   

      Nabídka Muzeum do škol ke stažení zde:      

 MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK_word

MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK_pdf

Muzeum do škol a školek je unikátní mobilní projekt, který přivezeme přímo k vám. Základ tvoří konkrétní muzejní předměty, které mohou vyprávět, umí dokreslit historické události, přiblížit osobnosti našich dějin nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků. Při výběru témat jsme vycházeli z pestrosti sbírek poličského muzea a zároveň jsme zohlednili jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech. První tři pilotní programy jsou zaměřeny na pravěk, středověk a sklářství, a jsou zpracovány pro tři věkové skupiny: mateřské školy, I. a II. stupeň základních škol. Program je vytvořen pro každou cílovou skupinu, liší se rozsahem informací i volbou výukových metod a je tak přizpůsoben úrovni znalostí a schopností žáků různého věku. Dojíždíme pouze do škol a školek v okruhu 25 km od Poličky.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti